Kanał zniżkujący

Analiza Techniczna Formacje

1437

KANAŁ ZNIŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy minimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

KANAŁ ZNIŻKUJĄCY teoria Aby wyznaczyć kanał zniżkujący należy wyodrębnić dwa maksima cenowe (1,2) określające niebieski trend zniżkujący oraz dwa minima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do linii trendu (czerwony trend zniżkujący). Przy dojściu do górnej krawędzi kanału (3) następuje wygenerowanie sygnału sprzedaży. Wolumen obrotów powinien rosnąć gdy kurs wyznacza nowe minima, a maleć podczas zwyżek kursu.

Uwaga: Już po ustanowieniu drugiego maksimum (2) można wyznaczyć prostą równoległą do niebieskiej linii trendu przechodzącą przez punkt (A), co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie kanału.

Taktyka gry

KANAŁ ZNIŻKUJĄCY taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli nie sprzedałeś wcześniej, sprzedaj przy potwierdzeniu niebieskiego trendu spadkowego (3)