DPO – Detrended Price Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

1257

DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO)

DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO)

Cykl długoterminowy składa się z serii cykli krótkoterminowych, a skupienie się na tych cyklach składowych pomaga lepiej wychwycić punkty przełomowe cyklu długoterminowego. To zadanie spełnia wskaźnik DPO. Wskaźnik ten ma za zadanie eliminowanie trendów w cenach. Dzięki temu procesowi identyfikacja cyklów i poziomów wykupienia i wyprzedania jest dużo łatwiejsza.

Ustawienie parametru wskaźnika polega na wyznaczeniu długości cyklów. DPO porównuje ceny zamknięcia do poprzednich wartości średniej kroczącej, eliminując cykle dłuższe niż średnia krocząca. Działa to na zasadzie swoistego filtra cyklów, bowiem wszystkie cykle dłuższe niż wyznaczone wartością są usuwane z cen, zostawiając tylko te krótsze. Najlepsze wyniki daje ustawienie długości cyklów wskaźnika DPO na dwadzieścia lub mniej.

Przy pomocy trendu wskaźnika (A) można również wyznaczać dywergencje z przebiegiem kursu (B) i na tej podstawie przewidywać zmianę trendów.