Strona główna Analiza Techniczna

Analiza Techniczna

waluty świat biznes ekonomia inwestowanie

3 podstawowe założenia analizy technicznej

Omawiane tu zasady określają siłę analizy technicznej. Należy je traktować jako zasady i reguły, które muszą być przyjęte i stosowane bezwarunkowo. Tylko...
wskaźniki-wyniki

Wskaźnik Williams’ Percent Range %R

Oscylator Williams' Percent Range %R Oscylator %R (Williams’ %R, wymawiany ‚Percent R’) oparty jest o koncepcję pomiaru relacji ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań kursu...
świece japońskie

Budowa świecy japońskiej i rodzaje świec

W Japonii stosuje się tę metodę analizowania wykresów od kilku wieków, ale dopiero w ostatnich latach świece zdobyły popularność na Zachodzie.Termin analiza świecowa odnosi...
ciąg fibonacciego

Teoria Fibonacciego

Wiedza na temat złotego podziału miała duże znaczenie również dla twórczości artystycznej. Fascynacja nim była szczególnie silna w starożytnym Egipcie i Grecji, a także...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

%R – Williams’ %R

WILLIAMS' PERCENT R (%R) Wskaźnik %R (Williams' %R, wymawiany 'Percent R') jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego i służy do monitorowania i wychwytywania momentów przewartościowania/niedowartościowania...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

WAD – Williams’ Accumulation / Distribution

WILLIAMS' ACCUMULATION/DISTRIBUTION (WAD)Najczęstszym sposobem interpretacji wykresu WAD jest poszukiwanie dywergencji pomiędzy przebiegiem wskaźnika a wykresem kursu. Pokazany wykres przedstawia sytuację, w której zniżkującemu trendowi...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

VROC – Volume Rate of Change

VOLUME RATE OF CHANGE (VROC)  Wskaźnik VROC jest pod względem matematycznym identyczny do ROC, jednakże ten pierwszy opiera się na wolumenie a nie na cenach...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

ULT – Ultimate Oscillator

ULTIMATE (ULT) Wskaźnik Ultimate jest oscylatorem, którego wynikiem jest ważona suma 3 oscylatorów o różnych przedziałach czasowych nakładających się na siebie (najczęściej: siedmiodniowy, czternastodniowy i...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trix – Trix Index

TRIX OSCILLATOR (TRIX)  Wskaźnik TRIX, autorstwa Jacka Hutson, powstał we wczesnych latach osiemdziesiątych. Pod tą nazwą kryje się wskaźnik oparty na jednookresowym momentum z potrójnie...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

TRD – Trend Deviation

TREND DEVIATION (TRD)  Wartość wskaźnika jest wynikiem podzielenia ceny akcji przez wartość n-okresowej prostej średniej kroczącej, dlatego teź wskaźnik TRD oscyluje wokół poziomu wartości 1....