czwartek, 23 marca, 2023
Strona główna Analiza Techniczna

Analiza Techniczna

3 podstawowe założenia analizy technicznej

Omawiane tu zasady określają siłę analizy technicznej. Należy je traktować jako zasady i reguły, które muszą być przyjęte i stosowane bezwarunkowo. Tylko przy zastosowaniu...

Wskaźnik Williams’ Percent Range %R

Oscylator %R (Williams’ %R, wymawiany ‚Percent R’) oparty jest o koncepcję pomiaru relacji ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań kursu w badanym okresie. Przyjmuje...

Teoria Fibonacciego

Wiedza na temat złotego podziału miała duże znaczenie również dla twórczości artystycznej. Fascynacja nim była szczególnie silna w starożytnym Egipcie i Grecji, a także...

%R – Williams’ %R

WILLIAMS' PERCENT R (%R) Wskaźnik %R (Williams' %R, wymawiany 'Percent R') jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego i służy do monitorowania i wychwytywania momentów przewartościowania/niedowartościowania...

WAD – Williams’ Accumulation / Distribution

WILLIAMS' ACCUMULATION/DISTRIBUTION (WAD) Najczęstszym sposobem interpretacji wykresu WAD jest poszukiwanie dywergencji pomiędzy przebiegiem wskaźnika a wykresem kursu. Pokazany wykres przedstawia sytuację, w której zniżkującemu trendowi...

VROC – Volume Rate of Change

VOLUME RATE OF CHANGE (VROC)  Wskaźnik VROC jest pod względem matematycznym identyczny do ROC, jednakże ten pierwszy opiera się na wolumenie a nie na cenach...

ULT – Ultimate Oscillator

ULTIMATE (ULT) Wskaźnik Ultimate jest oscylatorem, którego wynikiem jest ważona suma 3 oscylatorów o różnych przedziałach czasowych nakładających się na siebie (najczęściej: siedmiodniowy, czternastodniowy i...

Wskaźnik TRIX

Wskaźnik TRIX to oscylator mierzący tempo zmian cen. Wskaźnik został stworzony na początku lat 80., a jego twórcą jest Jack Hutson. Jego metodologia oparta...

TRD – Trend Deviation

TREND DEVIATION (TRD)  Wartość wskaźnika jest wynikiem podzielenia ceny akcji przez wartość n-okresowej prostej średniej kroczącej, dlatego teź wskaźnik TRD oscyluje wokół poziomu wartości 1....

StDev – Standard Deviation

STANDARD DEVIATION (StDev)  Wskaźnik Standard Deviation jest statystyczną miarą zmienności kursu i pokazuje, jak bardzo ceny zamknięcia odbiegają od średniej wartości tychże cen z ostatnich n-okresów...