czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Analiza Techniczna

Analiza Techniczna

Wskaźnik Williams’ Percent Range %R

Oscylator %R (Williams’ %R, wymawiany ‚Percent R’) oparty jest o koncepcję pomiaru relacji ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań kursu w badanym okresie. Przyjmuje...

ULT – Ultimate Oscillator

ULTIMATE (ULT) Wskaźnik Ultimate jest oscylatorem, którego wynikiem jest ważona suma 3 oscylatorów o różnych przedziałach czasowych nakładających się na siebie (najczęściej: siedmiodniowy, czternastodniowy i...

Wskaźnik TRIX

Wskaźnik TRIX to oscylator mierzący tempo zmian cen. Wskaźnik został stworzony na początku lat 80., a jego twórcą jest Jack Hutson. Jego metodologia oparta...

Formacja spodka

Formacja spodka jest jedną z najbardziej dochodowych formacji na giełdzie, ponieważ wzrost cen po wybiciu ceny jest często bardzo wysoki. Podczas tworzenia się tej...

Trend wzrostowy

Trend wzrostowy jest to seria szczytów i i dołków tworzonych na coraz wyższych poziomach cenowych. Przerwane jest to przez korekty / spadki, które powinny...

3 podstawowe założenia analizy technicznej

Omawiane tu zasady określają siłę analizy technicznej. Należy je traktować jako zasady i reguły, które muszą być przyjęte i stosowane bezwarunkowo. Tylko przy zastosowaniu...

Wskaźnik Relative Strength Index RSI

WSKAŹNIK RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI) Wskaźnik RSI (Relative Strength Index - Indeks siły względnej) jest bardzo popularnym wskaźnikiem i często używa się go razem ze...

Wstęga Bollingera

WSTĘGA BOLLINGERA - BOLLINGER BANDS - (BOL) Wstęgi Bollingera zostały opracowane przez słynnego przedsiębiorcę technicznego Johna Bollingera. Wskaźnik wykreśla dwa odchylenia standardowe od prostej średniej...

Teoria Fibonacciego

Wiedza na temat złotego podziału miała duże znaczenie również dla twórczości artystycznej. Fascynacja nim była szczególnie silna w starożytnym Egipcie i Grecji, a także...

Wyspa

WYSPA Przydatność: zapowiedź krótkotrwałego odwrócenia tendencji Czas kształtowania: kilka dni Wolumen: stosunkowo wysoki Częstość występowania: mała Ruch cen: mały Teoria Wyspa jest formacją, którą wyznacza się na wykresach dziennych przedstawiających ruch cen w postaci pionowego odcinka...