TRD – Trend Deviation

Analiza Techniczna Wskaźniki

2187

TREND DEVIATION (TRD)  TREND DEVIATION (TRD)

Wartość wskaźnika jest wynikiem podzielenia ceny akcji przez wartość n-okresowej prostej średniej kroczącej, dlatego teź wskaźnik TRD oscyluje wokół poziomu wartości 1. Wartość 1 pokazuje, że kurs w danym miejscu jest identyczny z wartością średniej, a wielkość odchylenia od poziomu 1 obrazuje, jak bardzo kurs jest jest odchylony od średniej, która obrazuje trend – stąd nazwa wskaźnika: Odchylenie od Trendu (ang. Trend Deviation).

Interpretacja wskaźnika polega na wyszukiwaniu wysokich lub niskich wartości wskaźnika, czyli skrajnych odchyleń, które występują podczas lokalnych minimów lub maksimów kursu. Tą analizę wskaźnika stosuje się szczególnie w przypadku trendu horyzontalnego. Zbyt duże odchylenie wartości wskaźnika od poziomu 1 może być traktowane jako zapowiedź krótkotrwałej zmiany kierunku ruchu cen (ukształtowanie lokalnego maksimum lub minimum). Z kolei w przypadku przełamania (jak to pokazano na wykresie) poziomu oporu (lub odpowiednio wsparcia), duża wartość wskaźnika przy przełamaniu oporu (lub odpowiednio mała wartość przy przełamaniu wsparcia) potwierdza to przełamanie.