ChAD – Chaikin A/D Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

1375

CHAIKIN A/D OSCILLATOR (ChAD)

CHAIKIN AD OSCILLATOR (ChAD) Zadaniem wskaźnika ChAD jest monitorowanie napływu kapitału lub odpływu kapitału z rynku. Jego stosowanie i interpretacja pomagają przewidzieć zmiany trendu instrumentu.

Wskaźnik ChAD jest oparty na różnicy dwóch średnich wykładniczych ze wskaźnika A/D.

Dwa podstawowe sposoby interpretacji wykresów wskaźnika ChAD polegają na poszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem tego wskaźnika a wykresem instrumentu oraz na sygnałach kupna i sprzedaży powstających w wyniku przebijania poziomu równowagi. Jednakże ten drugi sposób jest uznawany za pomocniczy – sygnały generowane przy przebiciu poziomu równowagi powinny być potwierdzone przez zachowanie innych wskaźników.

Przykładowy wykres przedstawia sytuację, w której zniżkującemu trendowi instrumentu (A) towarzyszy wzrost wartości wskaźnika ChAD (B). W pokazanym przypadku trend uległ zmianie na zwyżkujący (C) – zgodnie z przewidywaniami opartymi na wykryciu dywergencji wskaźnika i wykresu kursu.