Luka startowa

Analiza Techniczna Formacje

1476

LUKA STARTOWA

Przydatność: potwierdzenie decyzji kupna lub sprzedaży
Wolumen: wysoki, po wyznaczeniu luki rośnie
Częstość występowania: duża
Ruch cen: zależy od rodzaju luki (patrz opis)
Sygnał kupna: luka startowa w górę
Sygnał sprzedaży: luka startowa w dół

Teoria

Luka startowa Luka startowa (1) często występuje podczas wybicia z różnych formacji, a także przy przebiciu poziomu wsparcia lub oporu. W takim przypadku luka podkreśla fakt wybicia i zmniejsza prawdopodobieństwo, że wygenerowany podczas wybicia sygnał jest fałszywy. Po wystąpieniu luki startowej przy wybiciu w górę wolumen powinien rosnąć.

Uwaga: Luka jest możliwa do wyznaczenia tylko na wykresach przedstawiających ruch cen w danym okresie (dzień, tydzień, miesiąc) w postaci pionowego odcinka (np. wykres OHLC lub świece japońskie) i oznacza „przerwę” na wykresie. W zależności od kierunku ruchu cen luki można podzielić na dwa rodzaje: luka w górę – ukształtowana przy wzroście cen oraz luka w dół – ukształtowana przy spadku.

Taktyka gry

Luka startowa taktyka Luka startowa (1) podkreśla fakt wybicia z formacji (patrz sygnał na odpowiedniej formacji) i zwiększa znaczenie tego sygnału.