Stany Zjednoczone. Analiza makro

wpływi wskaźników na kursy walut

1279

Deficyt handlowy USA w górę

Deficyt w handlu zagranicznym USA wzrósł w czerwcu do 44,5 mld USD (wobec 41,0 mld USD odnotowanych miesiąc wcześniej), wynika z danych opublikowanych w piątek przez Departament Handlu USA. Odczyt jest gorszy do mediany prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg, która wyniosła -43,0 mld USD.

Wyraźna poprawa na rynku pracy w USA

Liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w lipcu o 255 tys., o 75 tys. więcej, niż oczekiwali analitycy, wynika z piątkowej publikacji Departamentu Pracy. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,9 proc. Prognozowano spadek do 4,8 proc.

Nieznacznie na niekorzyść zrewidowano dane o liczbie nowych miejsc pracy za poprzedni miesiąc. W czerwcu liczba etatów zwiększyła się o 292 tys., a nie o 287 tys., jak podawano pierwotnie.

W sektorze prywatnym liczba miejsc pracy wzrosła w ubiegłym miesiącu 217 tys., więcej od prognozowanych 170 tys. Miesiąc wcześniej w sektorze prywatnym stworzono 259 tys. etatów.

Średnie wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 0,3 proc. m/m i było wyższe o 2,6 proc. niż przed rokiem. Oczekiwano 0,2 i 2,6 proc.

Udział pracujących w populacji ogółem (participation rate) wzrósł o 0,1 pkt proc. i wyniósł 62,8 proc.

Po danych dolar zaczął gwałtownie zyskiwać. Kurs EUR/USD spadł o 50 pipsów. Obecnie jest na poziomie 1,1100.