Bank Japonii – Bank of Japan (BoJ)

1518

Bank Japonii (jap. 日本銀行 Nippon Ginkō, Nihon Ginkō, skr. Nichigin) – bank centralny Japonii.

Data założenia1882
Państwo Japonia
SiedzibaTokio
Rodzaj banku bank centralny
Kapitał własny 100 000 000 jenów

Do zadań Banku Japonii należą:

  • emisja banknotów i monet
  • prowadzenie polityki pieniężnej
  • nadzór nad systemem bankowym
  • pośredniczenie w transakcjach pomiędzy instytucjami finansowymi (bank banków)
  • działalność międzynarodowa
  • pełnienie roli pożyczkodawcy ostatniej instancji
  • kompilacja danych, analizy ekonomiczne i działalność badawcza

Struktura i zarząd Banku Japonii

Bank japoni (BOJ) składa się z 15 departamentów, 32 oddziałów i 14 lokalnych urzędów w Japonii. Ponadto ma 7 urzędów za granicą, m.in. w Londynie, Pekinie, Frankfurcie, Paryżu i Waszyngtonie.

Bankiem Japonii kieruje zarządza następujący skład:dwóch wiceprezesów, trzech audytorów wykonawczych, sześciu dyrektorów wykonawczych oraz radcy. Zarówno prezes, jak i wiceprezesi są powoływani na 5-letnie kadencje przez rząd japoński, a ich kandydatury zatwierdzane przez parlament. Rząd powołuje także audytorów. Inni członkowie zarządu są wskazywani przez Ministra Finansów na wniosek Rady Politycznej, która odpowiada polskiej Radzie Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim.

Rada Polityczna to zespół, w którego skład wchodzi prezes, wiceprezesi oraz sześciu innych członków zarządu. Spośród nich wybierany jest przewodniczący. Rada odpowiada za decyzje na najwyższym szczeblu, w tym te dotyczące kontroli monetarnej oraz kontroli działań urzędników.