Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

1410

W skrócie RRSO, to określony w ustawie o kredycie konsumenckim wskaźnik charakteryzujący kredyt.

RRSO pokazuje rzeczywisty koszt kredytu i dzięki temu ułatwia porównanie ofert bankowych.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania ma złożoną konstrukcję i jest obliczana indywidualnie dla każdego kredytu konsumenckiego, w zależności od jego wartości, daty udzielenia, czasu spłaty oraz kosztów kredytu (prowizji, opłat manipulacyjnych) ponoszonych przez kredytobiorcę. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia umowy.

Wartość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zależy od okresu spłaty, liczby rat oraz oprocentowania kredytu, opłat narzuconych przez bank i rodzaju rat – które mogą być stałe lub zmienne. Wszystkie koszty kredytu (prowizje, opłaty, odsetki itp.) sprowadzone są do jednej wartości rocznego oprocentowania kredytu. Uwzględniona jest tu także wartość pieniądza w czasie, a więc kredyty długoterminowe także sprowadzone są do równoważnego oprocentowania rocznego.

Samodzielne wyliczenie RRSO nie jest zadaniem łatwym dla przeciętnego kredytobiorcy. Na szczęście ustawa o kredycie konsumenckim wymaga od banków informacji o wartości RRSO w ofertach i reklamach, które podają koszt kredytu. Uwaga! RRSO nie musi zawierać kosztów niektórych ubezpieczeń związanych z przyznaniem kredytu, takich jak np. koszt zakupu obligatoryjnego ubezpieczenia na życie.