Bankowość elektroniczna

2044

Bankowość elektroniczna oznacza wykorzystanie komputerów i telekomunikacji w celu umożliwienia dokonywania transakcji bankowych przez telefon lub komputer, a nie w drodze interakcji z ludźmi. Jej cechy obejmują elektroniczne przelewy środków na zakupy detaliczne, bankomaty oraz automatyczne wpłaty na listy płac i płatności rachunków. Niektóre banki oferują bankowość domową, w ramach której osoba posiadająca komputer osobisty może dokonywać transakcji albo poprzez bezpośrednie połączenie, albo poprzez dostęp do strony internetowej. Bankowość elektroniczna znacznie ograniczyła fizyczne przenoszenie pieniędzy papierowych i monet z jednego miejsca do drugiego, a nawet z jednej osoby do drugiej.

Powszechnie uważa się, że konta internetowe są korzystniejsze dla ich posiadaczy. Po pierwsze, ze względu na koszty, a po drugie – ze względu na łatwość w dostępie do posiadanego rachunku…

Powszechnie uważa się, że konta internetowe są korzystniejsze dla ich posiadaczy. Po pierwsze, ze względu na koszty, a po drugie – ze względu na łatwość w dostępie do posiadanego rachunku.

Niższe koszty związane z użytkowaniem konta internetowego są wynikiem mniejszych nakładów jakie bank ponosi na jego obsługę. Ponieważ większość transakcji dokonywana jest przez Internet, banki nie ponoszą kosztów związanych z prowadzeniem placówek bankowych oraz zatrudnieniem w nich pracowników. My, dzięki temu, mamy dostęp do konta praktycznie 24 godziny na dobę, na całym świecie, bez zbędnej straty czasu, np. na stanie w kolejce w placówce bankowej (i dojazd do tej placówki).

Banki dbają o to, aby konta internetowe były bezpieczne. Konta takie zabezpieczane są hasłem, a logowanie do konta odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Protokół ten zabezpiecza proces przekazywania danych przez Internet dzięki kodowaniu danych opuszczających przeglądarkę i dekodowaniu ich po osiągnięciu centrum przetwarzającego dane. Podobnie koduje się dane przed wysłaniem ich przez Internet podczas transmisji w przeciwnym kierunku. Dzięki temu nie ma możliwości przechwycenia przesyłanych informacji.

Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania konta internetowego, banki każą nam „autoryzować” każdą dokonywaną na koncie transakcję za pomocą jednorazowego hasła. Banki przesyłają jednorazowe hasła SMS-em na telefon komórkowy, bądź wydają użytkownikowi takiego konta kartę kodów jednorazowych. Dokonując np. przelewu użytkownik musi podać jednorazowy kod, który zna tylko on. Oczywiście i tak ważne jest, żeby nie podawać nikomu ani hasła i loginu do konta internetowego, ani kodów jednorazowych.