Co to jest karta debetowa ?

karta

1905

Najbardziej popularny rodzaj kart płatniczych. Karta debetowa jest właściwie dodatkiem do rachunku bankowego, a nie samodzielnym produktem bankowym…

Najbardziej popularny rodzaj kart płatniczych. Karta debetowa jest właściwie dodatkiem do rachunku bankowego, a nie samodzielnym produktem bankowym (w przeciwieństwie do karty kredytowej). Wykonując transakcje kartą debetową – dokonując płatności w sklepie czy wypłacając pieniądze z bankomatu – wydajemy pieniądze z rachunku. Karty te różnią się znacznie od kart kredytowych i obciążeniowych, gdyż w zasadzie nie umożliwiają uzyskania kredytu.

W zależności od regulacji wewnętrznych danego banku karta debetowa wydawana jest po kilku dniach od złożenia wniosku albo w dniu otwarcia rachunku. Na karcie zamieszczony jest numer karty, nazwisko posiadacza oraz data ważności karty. Wartość transakcji dokonywanych kartą ograniczona jest do wysokości środków dostępnych na rachunku. Oprócz tego można zadeklarować dzienny limit transakcji, który z jednej strony ogranicza swobodę w wydatkowaniu środków z rachunku za pomocą karty, ale z drugiej – zmniejsza potencjalne straty w wyniku nieuprawnionego użycia karty przez osobę trzecią.

Do karty przekazywany jest czterocyfrowy kod PIN. Te cztery cyfry są elektronicznym podpisem posiadacza karty – przy ich użyciu uzyskujesz dostęp do operacji przeprowadzanych poprzez bankomaty lub możesz zatwierdzać płatności w punktach sprzedaży (chyba że zamiast podania PIN-u wymagany jest Twój podpis na pokwitowaniu transakcji). Nie ujawniaj kodu PIN osobom trzecim i dbaj, aby nikt inny nie wszedł w jego posiadanie. Gdyby PIN dostał się w niepowołane ręce, mógłby zostać nieprawnie wykorzystany, a Twoje konto zostałoby obciążone transakcjami dokonanymi przez osobę nieuprawnioną. Jeżeli karta i PIN przesyłane są pocztą, otrzymasz je w osobnych przesyłkach, aby ograniczyć ryzyko nieuprawnionego użycia karty. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zastrzec w banku. Możesz to zrobić telefonicznie – jeżeli nie pamiętasz numeru do centrum obsługi klienta Twojego banku, zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Nie ułatwiaj zadania złodziejowi:

  • Nie zapisuj numeru PIN na karcie!

  • Nie przechowuj go razem z kartą!

Dzięki karcie debetowej możesz nosić przy sobie niewielką ilość gotówki – za zakupy możesz płacić swoim plastikowym pieniądzem. Co więcej, kartą możesz również nawet płacić za granicą, mimo że na swoim rachunku bankowym nie posiadasz walut obcych. Oczywiście pod warunkiem, że dany punkt sprzedaży wyposażony jest w terminal obsługujący karty w tym systemie, w którym funkcjonuje Twoja karta (najpopularniejsze systemy to zapewne znane Ci, choćby z nazwy, MasterCard i Visa). Pamiętaj również, że wiele punktów akceptuje płatności kartą powyżej pewnej minimalnej kwoty. Dlatego raczej nie zapłacisz kartą za samą gazetę na stacji benzynowej. Jeżeli jednak nie masz w ogóle gotówki, możesz przecież wypłacić trochę pieniędzy w bankomacie.

Ile kosztuje korzystanie z karty debetowej?

Zależy w jakim banku masz rachunek i w jaki sposób korzystasz ze swojej karty debetowej. Wiele banków nie pobiera oddzielnej opłaty za wydanie karty debetowej i jej użytkowanie, traktując kartę debetową jako standard w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Niektóre banki oferują okresowe promocje, podczas których samo wydanie karty debetowej i jej użytkowanie w pierwszym roku jest bezpłatne – jednak już w drugim roku trzeba będzie zapłacić za użytkowanie karty. W innych bankach korzystanie z karty debetowej może kosztować kilka złotych miesięcznie lub kilkadziesiąt złotych rocznie, ale czasami możesz zostać zwolniony z opłaty jeżeli wykonasz kartą określoną liczbę operacji lub gdy dokonasz transakcji na pewną kwotę – wszystko zależy od przyjętej przez bank tabeli opłat. Zdarzają się jednak i takie karty debetowe, których użytkowanie może kosztować nawet kilkaset złotych rocznie.

Pamiętaj również, z których bankomatów możesz wypłacać pieniądze bez dodatkowych opłat. Jeżeli korzystasz z innego bankomatu, wówczas wypłata kosztuje – i to dużo. W takim przypadku większość banków nalicza opłatę w wysokości od 1% do 4,5% wypłacanej kwoty, przy czym bank-wystawca karty zazwyczaj zastrzega, że nie może to być mniej niż np. 5 zł lub 10 zł.

Niektóre karty debetowe mają „w pakiecie”, w ramach opłat za prowadzenie rachunku, dodatkowe ubezpieczenia: od nieuprawnionych transakcji, od rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu, produktu zakupionego przy użyciu karty itd. Niektóre banki oferują swoim klientom tego typu ubezpieczenia kart debetowych opcjonalnie, za dodatkową opłatą w wysokości kilku złotych miesięcznie. Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem odpowiedzialność posiadacza lub użytkownika karty za nieuprawnione transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty jest ograniczona do równowartości 150 euro.

W tabelach opłat za użytkowanie karty można czasami spotkać takie pozycje jak opłata za sprawdzenie salda rachunku w bankomacie, zmniejszenie dziennego limitu transakcji czy wydanie duplikatu zagubionej karty. Przed skorzystaniem z karty, zapoznaj się z tabelą opłat, aby uniknąć potem ewentualnych przykrych niespodzianek.