Bank – Definicja

2973

Zgodnie z definicją – Bank to instytucja finansowa, która w taki lub inny sposób zajmuje się pieniędzmi lub innymi przedmiotami wartościowymi. Nazwa ta wywodzi się z włoskiego „banca”, czyli ławka, gdyż najwcześniejsze transakcje bankowe zawierano wymieniając pieniądze na ławkach przed budynkami publicznymi, często przed świątyniami.

„Pierwotne znaczenie słowa „bank” pochodzi od staro-niemieckiego słowa oznaczającego „ławka”. Pierwsi bankierzy w Europie używali ławek jako prowizorycznych liczników transakcji bankowych.”

Ze słowem „bank” możemy spotkać się w rozmaitych kontekstach, między innymi może to być:

 • bank-butik (wysoko wyspecjalizowany),
 • bank centralny (pożyczkodawca ostatniej instancji),
 • bank danych (zbiór danych, nie pieniędzy),
 • bank detaliczny (obsługuje konsumentów i gospodarstwa domowe),
 • bank handlowy (obsługuje osoby prywatne i przedsiębiorstwa),
 • bank hipoteczny (inwestujący w długoterminowe kredyty hipoteczne),
 • bank inwestycyjny (handluje papierami wartościowymi i zajmuje się ich emisją),
 • bank języka angielskiego,
 • bank kieszonkowy (usługi dla ściśle określonych odbiorców lub
  w ściśle sprecyzowanym zakresie),
 • bank komunalny (dla potrzeb społeczności lokalnej),
 • bank kredytu nieregularnego (kupujący kredyty nieregularne po cenach zdyskontowanych),
 • bank kupiecki (kapitał wysokiego ryzyka),
 • bank międzynarodowy (działalność międzynarodowa),
 • bank internetowy (bankowość w internecie),
 • bank / kasa oszczędnościowa (promujący oszczędzanie),
 • bank państwowy (należący do Skarbu Państwa),
 • bank pocztowy (należący do krajowego operatora pocztowego),
 • bank rozliczeniowy (prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji),
 • bank satelitarny (zbiorowisko oddziałów o niepełnej obsłudze wokół oddziału o kompleksowej obsłudze),
 • bank szwajcarski (schowek dla najbogatszych),
 • bank pomostowy (zarządzany przez organy nadzoru, przed sprzedażą),
 • bank przemysłowy,
 • bank rozliczeniowy (brytyjski),
 • bank rozwoju (promuje wzrost),
 • bank sektora publicznego (będący własnością państwa),
 • bank spółdzielczy (będący własnością klientów),
 • Bank Światowy (wielostronna agencja pomocy),
 • bank uniwersalny (połączenie banku handlowego i inwestycyjnego, jak to jest w Niemczech),
 • bank użyteczności publicznej (działający w interesie ogółu)
 • bank wirtualny (usługi finansowe świadczone przez internet),
 • bank wewnętrzny (prowadzi działalność dla danej firmy),
 • bank zapewniający kompleksową obsługę (próbuje obsługiwać wszystkie rynki, oferuje szeroką gamę produktów i usług),
 • bank z głównej ulicy (bank brytyjski wyższej kategorii),
 • bankowość prywatna (bank dla bogatych),
 • haus bank (niemiecki bank wewnętrzny),
 •  centrum finansowe (bank z wielkiego miasta amerykańskiego),
 • City Bank (wielki bank japoński),
 • konsorcjum bankowe (bank będący własnością innych banków),
 • Landesbank (niemiecki bank regionalny),
 • prywatny bank koncesjonowany (w Kanadzie),
 • sektor shadow banking (pośrednictwo finansowe nie objęte nadzorem).

Liczba uczestników rynku zdolnych do świadczenia usług finansowych jest coraz większa. Na przykład gospodarstwa domowe, które chcą więcej oszczędzać, chętnie korzystają z funduszy inwestycyjnych. Inny przykład: fundusze private equity, kierujące przepływem kapitału do firm. Amerykański koncern General Electric nie jest wprawdzie bankiem jako takim, ale prowadzi wiele działań parabankowych, finansowanych emisją krótkoterminowych instrumentów dłużnych. Prowadzi to do zacierania się granic między sektorem bankowym a bran- żą usług finansowych. Warto więc zdefiniować istotę tego, czym jest „bank”:

Co sprawia, że bank jest bankiem?

 • licencja na działalność, przyznawana przez władze – pośrednia gwarancja uczciwości
 • powszechna akceptacja depozytów, składających się na podaż pieniądza w gospodarce,
 • uczestnictwo w systemie rozliczeniowym, co umożliwia przenoszenie depozytów,
 • podleganie zasadom ostrożnościowym i nadzorowi dla utrzymania wypłacalności,
 • dostęp do pożyczkodawcy ostatniej instancji, gwarantują- cego płynność
 • ochrona deponentów detalicznych – ubezpieczenie depozytów,
 • pośrednictwo między źródłami finansowania a osobami i podmiotami korzystającymi z niego.

Trzeba przyznać, że większość banków to przedsiębiorstwa działające dla zysku. Nie zmienia to faktu, że bank jest przedsiębiorstwem specjalnym – cieszy się wyjątkowymi przywilejami i obciążony jest wyjątkowymi obowiązkami. Na niektórych ludziach robi to wręcz przytłaczające wrażenie (zob. poniższy cytat).

Na banku spoczywają między innymi obowiązki jako instytucji zaufania publicznego, która obraca przecież dużą ilością cudzych pieniędzy. Ponieważ jego model biznesowy działa tylko wtedy, gdy istnieje zaufanie (zob. biznes polegający na zaufaniu), dla ludzi bank ma być przede wszystkim bezpieczny i zdrowy. „Kwadratura koła” polega na tym, że mimo reputacji instytucji wiarygodnej i takich też oczekiwań, bank prowadzi działalność polegającą zasadniczo na podejmowaniun skalkulowanego ryzyka.

bank

Banki

Co robią banki?

To, co odróżnia banki od innych firm, to sposób, w jaki pracują z pieniędzmi.

Banki opiekują się twoimi pieniędzmi

Trzymanie małych sum pieniędzy w kieszeni, aby zapłacić za rzeczy, ma sens. Ale trzymanie większych kwot jest ryzykowne, ponieważ istnieje szansa, że twoje pieniądze mogą się zgubić lub zostać skradzione.

Banki dbają o to, aby Twoje pieniądze były bezpieczne – i pełnią tę rolę od czasów starożytnej Grecji i Rzymu. Wiele banków oferuje dziś bezpłatne usługi przechowywania, bez opłat za korzystanie z konta bieżącego. W zamian za to, mogą wykorzystać przechowywane u nich pieniądze do osiągnięcia zysku, pożyczając je innym ludziom.

Banki pożyczają pieniądze

Banki nie tylko dbają o twoje pieniądze. Pożyczają też pieniądze tym, którzy ich potrzebują.

Banki udzielają pożyczek na wiele rzeczy, niezależnie od tego, czy jesteś rodziną, która chce kupić dom, czy firmą, która chce się rozwijać, wynajmować i wynajmować. W ten sposób, przepływ pożyczek może pomóc całej gospodarce w rozwoju.

Jednak pożyczanie pieniędzy to ryzykowny biznes. Banki mogą stracić, jeśli ktoś, komu pożyczył pieniądze, nie spłaci ich.

Banki o tym wiedzą, więc starają się zapewnić sobie wystarczający zysk, pobierając więcej odsetek za pożyczanie pieniędzy, niż wypłacają w formie odsetek od oszczędności ludzi.

Oczywiście, niektóre pożyczki są bardziej ryzykowne niż inne – a banki będą naliczać wyższe odsetki, aby to odzwierciedlić.

Ale nikt nie potrafi doskonale przewidzieć przyszłości. Nieuchronnie, banki czasami się mylą: czasami duża liczba pożyczek nie zostanie spłacona. Tak więc Bank Anglii dba o to, by banki posiadały wystarczające środki finansowe na wypadek, gdyby poniosły większe straty niż się spodziewają. Jest to część zapewnienia, by banki działały w sposób bezpieczny i solidny.

Banki pomagają ci płacić za rzeczy

Banki udostępniają karty płatnicze i kredytowe, dzięki czemu można płacić za rzeczy w sklepach i online.

Ponad 9 na 10 osób dorosłych dokonuje płatności kartą debetową co najmniej raz w miesiącu.

Kiedy używasz karty do zakupu np. jedzenia, pieniądze są przelewane z Twojego konta bankowego na konto bankowe sklepu. Dokładnie to samo dzieje się, gdy płacisz za rzeczy za pomocą karty debetowej lub kredytowej online.

Kiedy dodamy do tego płatności za znacznie większe przedmioty, takie jak domy, oraz całą działalność finansową między bankami i inne sytuacje finansowe, ponad 500 miliardów funtów przechodzi każdego dnia między kontami bankowymi. To ponad 5 milionów funtów co sekundę.

Stawka jest bardzo wysoka: gdyby te płatności przestały działać, cała gospodarka by się zatrzymała. Właśnie dlatego Bank Anglii nadzoruje te płatności – aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie każdego dnia.

Co jeszcze robią banki?

Opieka nad pieniędzmi, pożyczanie pieniędzy i pomoc w płaceniu za rzeczy to główne sposoby, w jakie ludzie korzystają z banków w ich codziennym życiu.

Banki robią też inne rzeczy. Większość banków inwestycyjnych, na przykład, handluje akcjami, walutami obcymi i towarami (takimi jak ropa naftowa lub złoto) na rynkach finansowych w imieniu swoich klientów.