Ekspansja ekonomiczna

1296

Ekspansja ekonomiczna, trend wzrostowy w cyklu koniunkturalnym, charakteryzujący się wzrostem produkcji i zatrudnienia, co z kolei powoduje wzrost dochodów i wydatków gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Wprawdzie nie wszystkie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa doświadczają wzrostu dochodów, jednak ich większa pewność co do przyszłości podczas ekspansji skłania je do dokonywania większych zakupów i inwestycji.

Podczas ekspansji gospodarczej wzrost produkcji jest głównie wynikiem wzrostu zakupów dóbr trwałych przez konsumentów oraz maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwa. Zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw napędza popyt na produkty i usługi. Wraz ze wzrostem popytu przedsiębiorstwa powiększają swoje zapasy, aby zapewnić sobie możliwość nadążania za nowymi zamówieniami. Decyzja o zwiększeniu zapasów często ma dodatkowy wpływ na wielkość produkcji, wykraczający poza wzrost rzeczywistej sprzedaży.

To, czy ekspansja będzie trwała przez długi okres czasu, zależy od wielu czynników. Należą do nich zakres i jakość kredytów udzielanych przez banki i innych pośredników finansowych, istnienie odpowiedniej polityki pieniężnej i fiskalnej wspierającej tendencję wzrostową, całkowita zdolność produkcyjna w różnych gałęziach przemysłu i jej część, która została wykorzystana, oraz czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na ceny energii lub inne składniki produkcji.