Co to jest ticker giełdowy ?

2887

Ticker, szybki sposób przekazywania informacji o transakcjach na papierach wartościowych. Podaje symbol akcji, liczbę akcji i kurs każdej transakcji; są one przekazywane do tickerów w domach maklerskich. Pierwszy ticker giełdowy, na którym drukowano transakcje na długiej wstędze papieru, został opracowany na nowojorskiej giełdzie w 1867 roku (wcześniej informacje były przekazywane pocztą lub za pośrednictwem posłańca).

Thomas A. Edison udoskonalił maszynę w 1869 r. i pozostała ona stosunkowo niezmieniona aż do momentu opracowania w 1930 r. szybszego tickera, drukującego 500 znaków na minutę. W 1964 r. uruchomiono maszynę o zmiennej prędkości, drukującą do 900 znaków na minutę i zdolną do obsługi 10 milionów akcji dziennie bez opóźnienia taśmy. Po raz pierwszy ticker został podłączony do systemu komputerowego w 1965 roku, co umożliwiło pojawienie się transakcji na taśmie ticker w ciągu kilku sekund po dokonaniu transakcji na podłodze giełdy. Większość głównych rynków papierów wartościowych na całym świecie umożliwia opóźniony w czasie dostęp online do swoich tickerów. Pierwsza parada ticker-tape’ów odbyła się w Nowym Jorku w 1886 roku; nastąpiła ona spontanicznie, gdy gapie rzucali taśmę ticker-tape’y na paradę z okazji poświęcenia Statui Wolności.