Gaz ziemny skorelowany jest z ceną ropy

Handel gazem

2657

Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.

Cena gazu naturalnego jest określona w dolarach amerykańskich za MMBT (mln BTU), gdzie BTU to brytyjska jednostka ciepła i 1 BTU równa się 1055,05585 J (dżuli).

Wolny od siarki i innych metali ciężkich, gaz ziemny posiada więcej energii niż  paliwa stałe. Podczas spalania uwalnia do powietrza mniej szkodliwych substancji niż inne paliwa kopalne, tak więc jest nazwany paliwem ekologicznym.

Wydobywany z ziemi oraz dna morskiego, może występować w złożach ropy naftowej oraz węgla. Przed jego dystrybucją do końcowych konsumentów, dodawany jest składnik zapachowy w celu szybkiej identyfikacji jego wycieków.

Gaz ziemny jest używany jako źródło energii (wytwarzanie energii elektrycznej, napędzanie pojazdów silnikowych, ogrzewanie itd.) oraz jako surowiec dla przemysłu chemicznego. Jest stosowany do produkcji nawozów azotowych.

Głównymi producentami są Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada, Algieria oraz Norwegia. Największymi importerami są Stany Zjednoczone, kraje Unii Europejskie (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania) oraz Japonia.

Zasada ogólna

Gaz ziemny jest stosowany w samochodach w formie gazu sprężonego (CNG) lub gazu płynnego (LPG).
W przeciwieństwie do oleju napędowego czy benzyny, spalanie gazu ziemnego powoduje stosunkowo niską emisję substancji szkodliwych do środowiska naturalnego.