Miedź

Handel miedzią

2301

Miedź silnie reaguje na sytuacje gospodarczą w Chinach

Miedź (Cu, łac. cuprum) – jest pierwiastkiem chemicznym, z grupy metali przejściowych układu okresowego Mendelejewa. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal.

Cena miedzi jest określona w dolarach amerykańskich za funt miedzi. Funt równa się 0.454 kg.

Miedź charakteryzuje się bardzo dobrym elektrycznym i cieplnym przewodnictwem, odpornością na korozję i  stosunkowo łatwą obróbką mechaniczną. Jest stosowana w produkcji przewodów elektrycznych i cieplnych, dystrybucji energii, układach scalonych, chłodnicach itp.

Głównymi producentami miedzi są Chile, Peru, Stany Zjednoczone, Chiny, Australia, Indonezja oraz Rosja.

Zasada ogólna:

Na cenę miedzi ma wpływ wielkość jej wydobycia, jak również ogólny stan makroekonomiczny i popyt sektora przemysłowego.