Giełda towarowa

3481

Giełda towarowa jest zorganizowanym, regulowanym rynkiem, który ułatwia zakup i sprzedaż kontraktów, których wartość jest powiązana z ceną towarów (np. kukurydzy, ropy naftowej i złota). Zazwyczaj nabywcy tych kontraktów wyrażają zgodę na przyjęcie dostawy towaru, a sprzedający wyrażają zgodę na jego dostarczenie.

Giełdy określają następujące znormalizowane cechy każdego kontraktu:

 • Ilość
 • Jakość
 • Cena
 • Dostawa

Przedmiot obrotu na giełdzie towarowej

Giełdy towarowe odgrywają ważną rolę w podczas handlu produktami rolno-spożywczymi. Towarami, które są przedmiotem najbardziej ożywionego handlu akcjami są:

 • zboża: pszenicakukurydza, jęczmień, owies, żyto, ryż,
 • inne towary roślinne: cukierkawakakaosoja (ziarno, śruta, olej), nasiona i oleje lniane i rzepakowe, bawełna, kauczuk, ziemniaki, drewno,
 • towary pochodzenia zwierzęcego: bydło żywe i prosięta, bydło tuczone, tusze wołowe i wieprzowe, brojlery, jaja, wełna,
 • metale: miedźzłoto, aluminium, cyna, cynk, ołów, nikiel, srebro,
 • surowce i produkty chemiczne: ropa naftowa, benzyna, olej napędowy i opałowy, propan.

Towarowa giełda rolna

Giełdy towarów rolnych istnieją w Polsce od wielu lat. Nie tylko prawdziwe transakcje są przeprowadzane natychmiast, nie natychmiast. Poznańska Giełda Papierów Wartościowych jest pionierem wśród polskich giełd rolniczych, będąc największą i najskuteczniejszą tego typu giełdą. Na poznańskiej giełdzie przeprowadzane są tylko rzeczywiste transakcje:

 • kasowe (odbiór i płatność w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia transakcji),
 • sukcesywne (odbiór towaru i płatność do 30 dni od zawarcia transakcji),
 • natychmiastowe (płatność w dniu otrzymania towaru, jednak nie później niż 30 dni od daty zawarcia transakcji),
 • terminowe (forward) są przeprowadzane w okresie od 31 dni do 12 miesięcy i pozwalają na dokonanie transakcji na surowcu rolnym, który nie został jeszcze wyprodukowany.

Historia

Pierwsza giełda towarowa powstała w Chicago w 1848 r. W wyniku szybkiego popytu na towary rolne. Rynek akcji w Polsce ma wiele tradycji. Pochodzą z 1817 roku, kiedy powstała pierwsza giełda towarowa w Warszawie.