4 zasady jak wykorzystać strategię Ichimoku Kinko Hyo w inwestycjach

ichimoku

4058

Ichimoku Kinko Hyo (jap. 一目均衡表 ) to kompletna, japońska strategia inwestycyjna, która w ostatnich latach zyskuje olbrzymią popularność w Polsce oraz całej Europie. Siła Ichimoku polega na tym, że określa ona wszystkie elementy potrzebne do zawierania transakcji – moment otwarcia transakcji, jej prowadzenia oraz zamknięcia, a także wskazuje na poziomy Stop Loss i Take Profit. Domyślnie korzysta się z niej na wykresie dziennym. Ichimoku można stosować na wszelkich dostępnych rynkach.

We wpisie tym znajdziesz następujące tematy:

 • Budowa wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo
 • Kumo
 • Chmura a zmiana trendu
 • Przecięcie Linii Zwrotu z Linią Bazową
 • Sygnał Linii Opóźnionej
 • Konfluencja Sygnałów
 • Zasada 1. – kupuj gdy Linia Zwrotu znajduje się pod Kumo
 • Zasada 2. – sprzedawaj gdy Linia Zwrotu znajduje się nad Kumo
 • Zasada 3. – kupuj gdy Linia Zwrotu znajduje się nad Kumo
 • Zasada 4.  – sprzedawaj gdy Linia Zwrotu znajduje się pod Kumo
 • Podsumowanie

Ichimoku Kinko Hyo dostępna jest w formie wskaźnika wbudowanego w większość znanych platform inwestycyjnych. Przyjrzyjmy mu się zatem dokładniej.

BUDOWA WSKAŹNIKA ICHIMOKU KINKO HYO

Wskaźnik zbudowany jest z pięciu linii nanoszonych automatycznie na wykres:

 • Linia Bazowa (Kijun Sen)
 • Linia Zwrotu (Tenkan Sen)
 • Linia Opóźniona (Chikou Span)
 • Sengoku Span A.
 • Sengoku Span B.

Zajmiemy się teraz budową oraz znaczeniem poszczególnych linii.

LINIA BAZOWA

Linia określona jest wzorem:   gdzie: HH – najwyższe maksimum w danym okresie LL – najniższe minimum w danym okresie Dla tej linii rzyjęło się wykorzystywać parametr 26 okresów.

bazowa

LINIA ZWROTU

Linia określona jest wzorem:   gdzie: HH – najwyższe maksimum w danym okresie LL – najniższe minimum w danym okresie Dla tej linii rzyjęło się wykorzystywać parametr 9 okresów.

LINIA OPÓŹNIONA

Jest to po prostu wykres cenowy przesunięty wstecz o 26 okresów.

POZOSTAŁE LINIE

Linie określone są wzorami:

Sengoku Span A

SA

Sengoku Span B

Linie Sengoku wyznaczane są dla 52 okresów.

KUMO

Obszar pomiędzy liniami Sengoku nazywany jest Kumo, Chmurą. Najogólniej mówiąc, granice chmury wykorzystuje się do wyznaczania poziomów wsparcia i oporu.   Wybicie się wykresu danego instrumentu finansowego ponad chmurę oznacza sygnał kupna, a spadek poniżej chmury to sygnał sprzedaży.   Chmura to również strefa potencjalnego zwrotu cenowego, przy czym im chmura grubsza tym większa szansa, że wykres się przez nią nie przebije.

CHMURA A ZMIANA TRENDU

Zmiana trendu następuje najczęściej w chwilach gdy chmura jest cienka. Znaczenie ma również odległość ceny od chmury – im dalej, tym większa szansa na odwrót.

PRZECIĘCIE LINII ZWROTU Z LINIĄ BAZOWĄ

Sygnały generowane na przecięciu Linii Zwrotu oraz Linii Bazowej to:

 • sygnał kupna – gdy Linia Zwrotu przecina Linię Bazową biegnąc od dołu
 • sygnał sprzedaży – gdy Linia Zwrotu przecina Linię Bazową biegnąc od góry
PRZECIĘCIE LINII ZWROTU Z LINIĄ BAZOWĄ Ichimoku

SYGNAŁ LINII OPÓŹNIONEJ

Sygnały generowane przez tę linię to:

 • sygnał kupna – przecięcie wykresu Linią Opóźnioną biegnącą od dołu
 • sygnał sprzedaży – przecięcie wykresu cenowego linią opóźnioną biegnącą od góry

W tym przypadku musimy pamiętać, że linia jest opóźniona – należy sprawdzić gdzie była cena w momencie wygenerowania sygnału.

KONFLUENCJA SYGNAŁÓW

Najsilniejsze sygnały otrzymujemy, gdy pojawia się kilka zbieżnych sygnałów, jak np. gdy Linia Zwrotu przecina Linię Bazową od dołu, znajdujemy się ponad Kumo, a Linia Opóźniona przecięła od dołu wykres ceny.

ZASADA 1. – KUPUJ GDY LINIA ZWROTU ZNAJDUJE SIĘ POD KUMO

Linia zwrotu i Linia Bazowa generują sygnał, ale blisko znajduje się Kumo będąca strefą oporu.

Możemy ustawić w tym przypadku zlecenie Take Profit na pierwszej Linii Sengoku albo oczekiwać na przebicie chmury.

KUPUJ GDY

ZASADA 2. – SPRZEDAWAJ GDY LINIA ZWROTU ZNAJDUJE SIĘ NAD KUMO

Schemat działania jest w tym wypadku lustrzanym odbiciem scenariusza opisanego powyżej.

Take Profit ustawiamy na górnym ograniczeniu Kumo.

ZASADA 3. – KUPUJ GDY LINIA ZWROTU ZNAJDUJE SIĘ NAD KUMO

Sygnał kupna jest generowany w tym wypadku w momencie przebicia Kumo od dołu oraz gdy Linia Zwrotu znajduje się nad Linią Bazową.

KUPUJ GDY LINIA ZWROTU ZNAJDUJE SIĘ NAD KUMO

ZASADA 4.  – SPRZEDAWAJ GDY LINIA ZWROTU ZNAJDUJE SIĘ POD KUMO

Sygnał kupna jest generowany w tym wypadku w momencie przebicia Kumo od góry oraz gdy Linia Zwrotu znajduje się pod Linią Bazową.

PODSUMOWANIE

Ichimoku Kinko Hyo, choć pozornie skomplikowana, okazuje się być prostym i niezwykle intuicyjnym narzędziem pozwalającym jednym rzutem oka na wykres ocenić sytuację panującą na danym rynku. Daje to szansę na zwiększenie ilości rynków, na których inwestujemy. Ichimoku nie pozostawia miejsca na wątpliwości czy dywagacje co do ustawień wskaźnika jako, że daje bardzo jasne wytyczne jakich ustawień należy używać. Sprawia to, że inwestycje stają się automatyczne i sprawne.

Strategia ta polecana jest zarówno dla osób początkujących, chcących od razu poznać bardziej zaawansowane tematy jak i osób doświadczonych szukających kompleksowych i sprawdzonych rozwiązań rynkowych.