Strategia „Demand return”

1275

Strategia ta jest bardzo prosta, i może być wykorzystana jako prosta zasada 2-świecowa Price Action w ramach innych strategii lub styli. Bazuje wyłącznie na Price Action.

Procent wygrywających transakcji zazwyczaj jest dość wysoki, natomiast relacja zysku do ryzyka często jest raczej niska.

Transakcje są sygnalizowane rzadko, gdyż ta strategia dotyczy wykresów dziennych.

Demand return

Strategia szuka silnego trendu, sygnalizowanego dwiema mocnymi byczymi lub niedźwiedzimi świecami dziennymi w tym samym kierunku, na przykład:

świecami dziennymi

Jeśli cena szybko wraca (tzn. w ciągu następnego dnia sesyjnego) do szczytu pierwszej z dwóch świec, możemy spodziewać się kolejnego silnego ruchu cenowego w kierunku początkowego trendu:

Istnieją techniczne i psychologiczne powody, dlaczego tak może się stać:

Psychologiczne, jeśli traderzy przyglądają się bardzo silnemu trendowi z linii bocznej, stają się coraz bardziej sfrustrowani, gdy trend nie pokazuje oczywistego punktu “pullback” dla bezpiecznego wejścia o niskim ryzyku. Im dłużej się tak dzieje, tym bardziej traderzy się frustrują.

Traderzy w końcu często szukają jakiegokolwiek poziomu wybicia, decydując się na wejście przy powrocie do tego poziomu. Wczorajszy szczyt lub dołek jest psychologicznie zadawalającym miejscem na wejście. Może też się okazać technicznie dobrym, gdyż wczorajszy szczyt lub dołek może być rzeczywistym lub rzekomym poziomem wybicia. Na pewno jest to jakiegoś rodzaju wsparcie lub opór, a traderzy lubią wchodzić na retestach, szczególnie gdy pojawiają się szybko lub są paraboliczne.

Jeśli ten poziom jest równocześnie 50%-wym poziomem poprzedzającego trendu, tym lepiej.

Zauważ, że znaczenie szczytu pierwszego dnia zmniejsza się po pierwszym dniu. Ta strategia tylko zasygnalizuje transakcję, jeśli powrót zajdzie następnego dnia.

Nie trzeba zawierać transakcji, jak tylko cena osiągnie szczyt pierwszego dnia. Możesz potraktować sferę między szczytem pierwszego dnia a dołkiem drugiego jako “strefę kupna”, w której będziesz szukał wejść.

Dołek drugiego dnia również ma znaczenie i techniczne i psychologiczne, z tych samych powodów opisanych w związku ze szczytem pierwszego dnia.

Gdy cena spadnie do tego poziomu, cena powróciła do popytu, i możemy spodziewać się odwrócenia trendu.

Tę sytuację można rozegrać w dwojaki sposób:

  1. Ustaw zlecenie oczekujące na szczycie (dla ruchu byczego) lub na dołku drugiego dnia (dla ruchu niedźwiedziego). Alternatywnie można umieścić bardziej konserwatywny stop na szczycie lub dołku pierwszego dnia. Anuluj zlecenie oczekujące jeśli nie jest realizowane w ciągu trzeciego dnia.
  2. Połącz strefę popytu liniami horyzontalnymi i poczekaj, aż cena powróci do tego poziomu następnego dnia. Gdy tak się stanie, przejdź do krótszego interwału czasowego (wykres 15-minutowy jest zalecany) i szukaj mało ryzykownego wejścia przez świecę obejmującą, inside bar lub pin bar.
  • Pary Walutowe: Każda, jednak najskuteczniejsza dla EUR/USD i EUR/JPY. Z reguły, im silniejszy trend i setup 2-świecowy, tym lepiej.
  • Okno Czasowe: Brak transakcji w brytyjskich dniach wolnych od pracy oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni grudnia.

Setup wykresów:

Wejście:

  • Dwie silne następujące świece dzienne formują się w tym samym kierunku w silnym trendzie lub jako początek nowego trendu. Jeśli świece odbijają się od kluczowego poziomu i mają większy zakres od poprzednich świec, które zamknęły się w przeciwnym kierunku, jest to dobrym znakiem.
  • Otwórz transakcję przy powrocie do szczytu (w trendzie wzrostowym) lub dołku (w trendzie spadkowym) świecy pierwszego dnia.
  • Możesz alternatywnie spróbować zawęzić swoje wejście obserwując cenę na mniejszym interwale czasowym, gdy powróci do sfery ceny wstępnej.

Rady i wskazówki

Ta strategia jest prosta. Jeśli śledzisz dynamikę ceny na jakimkolwiek interwale czasowym w trendzie składającym się z kilku silnych świec w tym samym kierunku, wtedy zauważysz, że cena często powróci do szczytu przedostatniej świecy i odbije się od tego poziomu (w trendzie byczym). Może to być świetną techniką wejścia w silnym trendzie, gdzie możesz wejść długo przed pierwszym pullback. Jeśli jesteś skalperem, możesz też skorzystać z tej techniki, aby zeskalpować parę pipsów.

Strategie wyjścia

  • Bycze transakcje powinny przynajmniej osiągnąć szczyt drugiej świecy, a niedźwiedzie transakcje – dołek.
  • Na tym poziomie możesz zebrać cały swój zysk, jeśli relacja ryzyka do zysku wynosi przynajmniej 1:1.
  • Alternatywnie, w tym momencie przesuń stop do poziomu break even i rozważ zebranie częściowego zysku, pozostawiając resztę, aż pojawi się zmiana długotrwała.