Strategia transakcyjna: Break-Out SuperTrend

strategia forex

2503

Strategia Break-Out (BO) SuperTrend próbuje wykorzystać niską cenę break-outs. Mówiąc wprost jest to strategia daytrading. Ponadto tunel cenowy wykorzystuje popularny wskaźnik SuperTrend. Strategia BO SuperTrend może być wykorzystywana w przypadku indeksów giełdowych, surowców i towarów, i transakcji forex.

Strategia BO SuperTrend jest stosowana w 5-minutowym przedziale czasowym. Główne komponenty to 20-okresowy tunel cenowy, słynny wskaźnik SuperTrend ustawiony jest na bazie godzinnej i precyzyjnego filtra czasu.

Kiedy otworzyć pozycję ?

Pozycja jest otwierana, kiedy kolejna świeca przełamuje poziom ceny. Długa pozycja jest otwierana w przypadku przełamania do góry. Krótka pozycja jest otwierana, kiedy następuje przełamanie do dołu.

Dodatkowo sygnały przełamania są poddawane filtrowaniu przez dwa filtry: filtr trendu i filtr czasu. Filtr czasu jest ustawiony pomiędzy 9:00 a 12:00. Sygnały otrzymywane poza tym okresem czasu są nieistotne. Filtrem trendu jest SuperTrend. Jeżeli SuperTrend jest zorientowany pozytywnie, tylko sygnały kupna są brane pod uwagę. Jeżeli SuperTrend jest zorientowany negatywnie tylko sygnały krótkiej sprzedaży są brane pod uwagę.

Kiedy zamknąć pozycję ?

Strategia BO SuperTrend wykorzystuje cel zysku i stop. Cel zysku znajduje się 0,75% powyżej (poniżej w przypadku krótkiej pozycji) ceny, po której pozycja została otwarta. Użyty stop to BreakEven stop. Ten stop jest odpowiednio ustawiony na poziomie 0,75% od ceny otwarcia pozycji. Kiedy pozycja podąża w pozytywnym kierunku BreakEven stop, tak jak trailing stop, porusza się automatycznie. Nie wykazuje ruchów do czasu, kiedy poziom stop znajduje się powyżej 0,75% (poniżej w przypadku krótkiej pozycji). W praktyce taka ekstremalna sytuacja nigdy się nie zdarza, w sytuacji, gdy pozycja już osiągnęła cel zysku.

Trzecia możliwość jest taka, że pozycja jest zamykana przez filtr czasu. W rzeczywistości w przypadku kiedy ani cel ani stop nie zostają osiągnięte przed 12:00, pozycja jest automatycznie zamykana po cenie rynkowej o godzinie 12:00.

W tym przypadku filtr trendu jest zorientowany pozytywnie (zielone tło wykresu). Długa pozycja jest przyjmowana po dwóch kolejnych świecach przełamujących kanał cenowy. Cel zysku (zielona linia) i stop (czerwona linia) pojawia się natychmiast. Poziom celu zysku i poziom stop jednak nie zostają osiągnięte prze godziną 12:00. Pozycja zostaje zamknięta po cenie rynkowej o 12:000. Inwestycja przyniosła zysk.

strategia forex SuperMakler

W tym przykładzie filtr trendu jest zorientowany negatywnie (czerwone tło wykresu). Dlatego, pierwsze przełamanie, byczy sygnał około 9:20 jest ignorowany. Około 10:45 dwie kolejne świece przełamują do dołu kanał trendu. Krótka pozycja jest otwarta. Poziom celu zysku (zielona linia) i poziom stop (czerwona linia) pojawia się niezwłocznie. Poziom celu zysku został osiągnięty, a pozycja została zamknięta z zyskiem.

supermakler forex system

Wniosek

Strategia Break-Out SuperTrend jest strategią bazującą na przełamaniu ceny. Przełamania są filtrowane przez popularny filtr trendu SuperTrend i filtr czasu. Strategia ta jest odpowiednia dla transakcji daytrading. Wszystkie otwarte pozycje są zamykane o 12:00. Strategia może być wykorzystywana do transakcji na indeksach rynkowych, surowcach i transakcjach forex.