Prosta strategia średniej ruchomej

1888

Strategia średniej ruchomej

Średnie ruchome informują inwestora o aktualnym trendzie. Stanowią miejsca silnych oporów i wsparć ich przebicie otwiera zwykle możliwości zmiany trendu krótkookresowego.

Strategia polega na zawieraniu transakcji na zamknięciu świecy przebijającej średnią ruchomą. Stop loss należy umieścić na przeciwległym cieniu świecy będącej sygnałem.
strategia średniej ruchomej
Najlepiej do takiego sposobu gry nadają się pary, które nawet w silnych trendach charakteryzują się dużymi fluktuacjami cenowymi np. USDCHF. Zyski należy realizować po ruchu wynoszącym określoną ilość pipsów, np dla USDCHF optymalne ustawienie to 50. Dzienny interwał pomimo dawania od czasu do czasu mylnych sygnałów, pozwala na uzyskanie korzystnego stosunku zysk:strata. Dopasowanie wartości średniej również należy sprawdzić doświadczalnie, dla USDCHF najlepsze jest 35. Rysunek poniżej oddaje istotę omawianej strategii.
strategia średniej ruchomej (2)
W celu znacznego zwiększenia zysków najlepiej jest stosować się do schematu zwiększania przyszłych zysków o wcześniejsze straty. Jeśli ponieśliśmy stratę 30 pipsów w wyniku zagrania pod fałszywy sygnał, przy zawieraniu kolejnej transakcji take profit powinien być powiększony o 30 pipsów. W przypadku USDCHF będzie to już 80 pipsów.