Bank Norwegii (Norges Bank)

2216

Norges Bank/Noregs Bank jest to bank centralny z Norwegii . Oprócz tradycyjnych obowiązków banku centralnego, takich jak stabilność finansowa i stabilność cen, zarządza norweskim rządowym funduszem emerytalnym , funduszem stabilizacyjnym, który może być największym na świecie państwowym funduszem majątkowym.

Norges Bank jest to centralny bank Norwegii, który założony został w 1816 roku (początki bankowości sięgają duńsko-norweskiej unii państwowej — pierwszy duńsko-norweski bank emisyjny powstał 1736), z siedzibą w Oslo (dawniej Christiania); pierwotnie siedzibą było Trondheim, od 1897 — Christiania.W latach 1940–1945 siedziba banku została przeniesiona do Londynu z powodu wojny. W latach 1949–85 Norges Bank był spółką akcyjną, a od 9 sierpnia 1985 roku, po wejściu w życie nowej ustawy o działalności banku centralnego, jest bankiem państwowym, mającym wyłączne prawo emisji pieniądza. Główne zadania Norges Banku to: dbanie o stabilność finansową państwa, wspieranie rządowej polityki gospodarczej, czuwanie nad poziomem inflacji, prowadzenie polityki kredytowej, regulowanie obiegu pieniądza, zarządzanie rezerwami dewizowymi i złota. Działania banku Norwegii są kontrolowane przez Radę Nadzorczą składającą się z 15 członków, wybieranych przez parlament (Storting).

Główna siedzibaOslo
Data założenia14 czerwca 1816 r
GubernatorØystein Olsen
Bank centralnyNorwegia
WalutaKorona norweska
NOK ( ISO 4217 )
Stronia internetowawww.norges-bank.no

Norges Bank Investment Management

NBIM jest odrębną częścią Norges Banku i odpowiada za zarządzanie Rządowym Funduszem Emerytalnym – Global . NBIM zarządza również rezerwami walutowymi Norges Bank . NBIM lokuje aktywa funduszu i rezerw walutowych w międzynarodowych akcje i instrumenty o stałym dochodzie , rynku pieniężnego, instrumentów i pochodnych .