Na co zwrócić uwagę przy wyborze karty kredytowej?

1284

Oprócz maksymalnego limitu kredytowego najważniejszym elementem przy wyborze karty kredytowej jest długość okresu bezodsetkowego (tzw. „grace period”) , czyli okresu, w trakcie którego nie są naliczane odsetki od kwoty zadłużenia, oraz opłaty za korzystanie z karty.

Oprócz maksymalnego limitu kredytowego najważniejszym elementem przy wyborze karty kredytowej jest długość okresu bezodsetkowego (tzw. „grace period”), czyli okresu, w trakcie którego nie są naliczane odsetki od kwoty zadłużenia, oraz opłaty za korzystanie z karty.

Najczęściej banki wymagają dokonywania stałej, comiesięcznej spłaty części zadłużenia – tzw. spłaty minimalnej. Jest to kwota, jaką należy spłacić w dniu terminu spłaty. Próg kwoty minimalnej spłaty określany jest kwotowo i procentowo. W przypadku możliwości ratalnej spłaty zadłużenia na karcie należy zapoznać się z informacją, jaki to ma wpływ na naliczanie odsetek od pozostałego zadłużenia.

Bardzo często posiadanie karty kredytowej wiąże się z szeregiem opłat. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

 • opłata za wydanie karty,
 • opłata za wznowienie karty,
 • opłata za transakcje gotówkowe,
 • przekroczenie limitu karty,
 • obsługę nieterminowej spłaty,

Oraz opłaty związane z usługami dodatkowymi, w tym m. in.:

 • opłata za ubezpieczenie,
 • za zmianę limitu karty,
 • za zmianę oprocentowania kredytu,
 • za zmianę dnia zamknięcia cyklu rozliczeniowego,
 • za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia,
 • za kopię wyciągu,
 • za zastrzeżenie karty.

Gdy zamierzasz używać karty kredytowej za granicą, zwróć uwagę na zasady i terminy rozliczania transakcji dokonywanych za granicą:

 • przewalutowanie transakcji,
 • daty waluty,
 • kurs waluty,
 • walutę rozliczeniową.

Opłaty za wydanie karty kredytowej są zróżnicowane i wynoszą od 0 do nawet 1.000 zł. Niektóre karty kredytowe w ramach promocji wydawane są bezpłatnie lub też bank nie pobiera opłat pod warunkiem, że w określonym czasie dokonasz określonej liczby transakcji lub te transakcji o określonej wartości.

Za wznowienie karty pobierana jest opłata. W przypadku miesięcznych obrotów powyżej określonej kwoty, klient może liczyć na obniżenie rocznych opłat o 50% czy nawet o 100%.

Do kart kredytowych dodawane są pakiety ubezpieczeń – należy zwrócić uwagę na koszt danego ubezpieczenia, jego warunki oraz szczegółowy zakres ochrony.. Opłata z tytułu ubezpieczenia pobierana jest najczęściej miesięcznie – w stałej wysokości lub naliczana procentowo od sumy zadłużenia. W przypadku kart prestiżowych pakiet ubezpieczeń często jest bezpłatny.

Opłaty związane z zastrzeżeniem karty, zmianą limitu, zmianą rodzaju karty, przekroczeniem limitu, obsługą nieterminowego zadłużenia, wydaniem zaświadczenia etc., jeżeli są pobierane, to określone są najczęściej kwotowo (mają stałą wysokość wymienioną w cenniku).

Zwróć także uwagę na zasady odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy oraz związane z tym koszty.