Podstawowe cechy rynku Forex

rynek forex opinie

3207
Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego wyrażenia foreign exchange, która oznacza wymianę międzynarodową i odnosi się do globalnego rynku wymiany walut. Forex jest zdecentralizowanym rynkiem pozagiełdowym (OTC – over the counter). Jest to rynek rozproszony, choć posiadający swoje główne centra w kilku miastach świata (m.in. w Londynie, Nowym Jorku i Tokio).

Najczęściej wykonywane są transakcje w oparciu o pary walutowe, szczególnie EURUSD, która bez wątpienia jest najbardziej popularnym instrumentem, najbardziej płynnym, przez co koszty jakie ponosimy handlując na tym walorze są stosunkowo małe. Na rynku instrumentów pochodnych (a takim rynkiem jest FX) możemy zawierać zarówno długie jak i krótkie pozycje, czyli grać na zwyżkę jak i zniżkę danej pary.

Miejsce obrotu

Forex to rynek pozagiełdowy (Over the Counter – OTC), który nie ma określonego miejsca usytuowania, nie posiada żadnych centr wymiany ani parkietów na których dokonuje się transakcji. Dlatego też rynek walutowy nie jest”rynkiem” w takim sensie jak np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Wymiana walut oraz instrumentów finansowych pomiędzy instytucjami finansowymi, brokerami, przedsiębiorstwami oraz inwestorami indywidualnymi odbywa się za pomocą łączy telefonicznych i innych elektronicznych systemów obrotu. Również duża część transakcji dokonywana jest w drodze dwustronnych umów, których treść nie musi być znana innym uczestnikom rynku, a zlecenia realizacji takich transakcji nie przechodzą przez żadne elektroniczne platformy.

Globalny charakter rynku walutowego nie oznacza równomiernego rozłożenia wymiany na całym świecie, gdyż w rzeczywistości Forex posiada kilkanaście punktów węzłowych o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania całego rynku. Największym centrum forexowej wymiany jest Wielka Brytania, natomiast kolejne miejsca zajmują Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Japonia, Singapur, Hongkong, Australia oraz Niemcy.

Płynność

Rynek walutowy stanowi największy i najbardziej płynny rynek świata, którego wartość dziennych obrotów wynosi ponad 5 bilionów dolarów i przerasta nawet tak duże rynki, jak rynek amerykańskich obligacji skarbowych czy rynki giełdowe Stanów Zjednoczonych i Dalekiego Wschodu. Dzieje się tak za sprawą banków, zarówno centralnych jak i komercyjnych, które wymieniając codziennie ogromne ilości pieniędzy, przyczyniają się w największym stopniu do powstania i utrzymania najwyższej płynności finansowej wśród wszystkich rynków. Tak wysoka płynność powoduje, że sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty, w każdym momencie, nie stanowi problemu. Rynek ten jest również odporny na wszelkie manipulacje kursami. Nawet interwencje banków centralnych wielkich państw nie są wstanie w dłuższym terminie zachwiać głównymi trendami na tym rynku.

Do najczęściej wykorzystywanych par walut należy zaliczyć: EUR/USD (27% całkowitego obrotu), USD/JPY (13%) oraz GBP/USD (12%). Natomiast najczęściej wykorzystywaną walutą w zawieraniu transakcji jest: USD (86%), EUR (37%), JPY (16%), GBP (15%).

Godziny handlu

Rynek Forex, ze względu na brak określonego miejsca fizycznej lokalizacji, otwarty jest 24 godziny na dobę, od 23:00 w niedzielę do 23:00 w piątek (wg czasu środkowoeuropejskiego). Zgodnie z podziałem stref czasowych i linią zmiany daty, każdy dzień handlowy zaczyna się na rynku finansowym stolicy Nowej Zelandii, Wellington. Później do gry wchodzi Sydney, następnie Tokio, Singapur i Hongkong. W miarę upływu godzin, otwierane są miejsca pracy na rynkach finansowych Bliskiego Wschodu, takich jak Bahrajn i Tel Awiw. Po nich przychodzi kolej na Europę, w tym największych graczy na tym obszarze – London, Paryż i Frankfurt. Kiedy zasypiają rynki Azji, do działania przystępują Nowy Jork i Chicago, a po nich San Francisco, co znaczy, że już wkrótce ponownie obudzi się nowozelandzkie Wellington i cały cykl zacznie się ponownie. Jedynymi przerwami w działaniu rynku są weekendy, kiedy to w piątek w nocy rynek zatrzymuje się, by w niedziele w nocy ruszyć ponownie.

Dźwignia finansowa

Dźwignia czyli lewar ma istotne, jeżeli nie kluczowe znaczenie dla spekulantów, których głównym celem jest zarabianie na zmianie kursów walut z wykorzystaniem kontraktów różnic kursowych. Dzięki wykorzystaniu elektronicznych platform transakcyjnych, dźwignia na rynku Forex dochodzi do 1:100 i więcej, co oznacza, że do kupna lub sprzedaży walut o wartości 100.000 USD (tzw. 1 lot) wystarczy 1000 USD. Jeśli przy takim lewarze kurs zakupionej waluty wzrośnie tylko o 0,5%, zysk wyniesie 500 USD (0,5% z 100.000 USD = 500 USD). Licząc od strony realnych pieniędzy, zysk z zainwestowanego 1000 USD wyniesie 500 USD czyli 50%.

Wysoka dźwignia finansowa pozwala zarówno bardzo szybko pomnożyć kapitał jak i równie szybko go stracić. Wystarczy niewielki ruch kursu walutowego w przeciwnym kierunku niż zajmowana pozycja, aby stracić cały zainwestowany kapitał. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie zasad zarządzania kapitałem przy transakcjach spekulacyjnych z wykorzystaniem dźwigni finansowej.