Rodzaje i ceny instrumentów finansowych

forex,indeksy,surowce,towary,metale,inwestycje

2487

Kontrakty CFD na akcje.Inwestycje w największe światowe firmy

Kontrakty CFD umożliwiają inwestowanie na całym świecie w kontrakty CFD na najpopularniejsze akcje. Wartość kontraktu CFD jest podawana w centach. Jeśli więc handel kontraktami CFD na akcje Google odbywa się po cenie 700,55 USD, to wartość jednego kontraktu CFD na akcje Apple wynosi 700,55 USD. Dzięki depozytowi początkowemu 5% można uzyskać nawet 20 razy większą ekspozycję dla najpopularniejszych akcji notowanych na światowych giełdach.

Inwestowanie na rynkach Forex – EUR/USD, USD/JPY itp.

Inwestuj w najpopularniejsze pary walut międzynarodowych dzięki platformie u brokerów walutowych. Zaawansowany i innowacyjny system inwestycyjny oferuje 50 lewarowanych par walut Forex. Brokerzy forex oferują zazwyczaj dźwignię finansową 1:100, co oznacza, że można rozpocząć inwestowanie już od 100 USD, aby uzyskać efekt kwoty 10 000 USD.

Kontrakty CFD na indeksy – S&P 500, Dow Jones itp.

Inwestuj w przyszłą wartość kontraktów CFD na indeksy najpopularniejszych giełd światowych dzięki platformie brokerów CFD. Platforma CFD oferuje szeroką gamę premii za wpłaty i aktywność inwestycyjną. Wartość jednego kontraktu CFD na indeks jest równa cenie podanej w walucie indeksu. Jeśli na przykład handel indeksem UK 100 odbywa się po cenie 6750, to wartość jednego kontraktu CFD na indeks UK 100 wynosi 6750 £. Brokerzy CFD oferują inwestorom stałe lub zmienne spready między cenami zakupu. Możesz także otrzymać dźwignię finansową 1:200 w celu inwestowania w kontrakty CFD na indeksy.

Kontrakty CFD na towary – złoto, srebro, ropa naftowa, gaz ziemny itp.

Zacznij inwestować w najpopularniejsze towary dzięki platformie brokerów. Szybki i innowacyjny system inwestycyjny zapewnia natychmiastowy dostęp do rynku kontraktów CFD na towary. Wartość jednego kontraktu CFD na towary jest równa cenie podanej w walucie towaru. Jeśli na przykład handel kontraktami CFD na złoto odbywa się po cenie 1200,50 USD, to wartość jednego kontraktu CFD na uncję złota wynosi 1200,50 USD. Brokerzy oferują ponad 25 lewarowanych par towarów, co pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji dzięki dźwigni finansowej nawet 1:200. Oznacza to, że zainwestowanie 100 USD umożliwia osiągnięcie efektu 20 000 USD.

Ceny

Wyświetlaj ceny bezpośrednio z rynku, na którym odbywa się handel instrumentem bazowym. Do średniej ceny rynkowej doliczana jest niewielka stała, skalibrowana opłata dodatkowa, aby osiągnąć cenę podawaną przez platformę brokerów CFD.