Depozyt zabezpieczający – Margin Level

2386

Podczas otwierania pozycji potrzebujesz pewnej kwoty dodatkowego kapitału zwanego depozytem zabezpieczającym. Depozyt zabezpieczający (margin) nie jest kosztem transakcji, ale pewien zamrożony kapitał na czas otwarcia pozycji, zwracany na konto po zamknięciu pozycji. Kontrakt CFD jest produktem lewarowanym, co oznacza, że ​​potrzebujesz tylko części wartości transakcyjnej dla tej samej ekspozycji rynkowej. Depozyt zabezpieczający to depozyt wymagany do utrzymania dowolnej otwartej pozycji na koncie. Na przykład przy dźwigni 1:30 potrzebujesz tylko 3,33% wartości nominalnej marży.

Podczas inwestowania na rynku Forex i CFD wymagany jest wystarczająco wysoki depozyt, aby w ogóle móc otworzyć pozycję. Ważne jest, aby wiedzieć, że depozyt zabezpieczający nie stanowi kosztu transakcji. Cała kwota jest zwracana na konto po zamknięciu pozycji. Zwrot depozytu zabezpieczającego zależy od niektórych czynników, takich jak rodzaj rynku lub dźwignia na rachunku głównym.

Jakie są zalety dezpozytu zabezpieczającego?

Inwestowanie z dźwignią, daje możliwość generowania dużych zysków przy początkowym zaangażowaniu niewielkiego kapitału. Oznacza to, że jeśli rynek porusza się na twoją korzyść, zysk może być znacznie wyższy niż w przypadku tradycyjnych inwestycji np. akcje spółki.

  • Inwestowanie z dźwignią pozwala handlować bardzo dużym kapitałem i przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu własnego kapitału.
  • Możesz otworzyć znacznie większą pozycję niż w przypadku fizycznej transakcji.
  • To oznacza, że zwrot z inwestycji jest znacznie wyższy w porównaniu do kwoty początkowej wpłaty.

Pamiętaj jednak, że im wyższy zysk, tym większe ryzyko straty. Jeśli nie nauczysz się umiejętnie zarządzać ryzykiem.

Czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Depozyt jest monitorowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze znasz swoją sytuację. Poziom depozytu zabezpieczającego to minimalna ilość kapitału własnego, jaka jest wymagana do zachowania otwartej pozycji. Jeśli kapitał własny spadnie poniżej minimalnej wartości, platforma forex automatycznie wykona transakcję wezwania do uzupełnienia depozytu i będzie zamykać wszystkie otwarte pozycje do momentu, gdy kapitał własny na rachunku przekroczy wymagany poziom depozytu zabezpieczającego.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to środek wprowadzony przez brokera w celu wysłania inwestorowi powiadomienia, zanim środki na jego rachunkach spadną poniżej wymaganego marginesu. Zapobiega to zamykaniu otwartych pozycji z powodu niewystarczającego wymaganego depozytu. U brokerów wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest ustawione na 50%, więc jeśli Twój kapitał (Saldo – zysk / strata na otwartych pozycjach) spadnie poniżej 50% poziomu depozytu zabezpieczającego wymaganego do utrzymania pozycji, otrzymasz powiadomienie na platformie inwestycyjnej o potrzebie dokonania dodatkowej wpłaty, jeśli chcesz aby Twoje pozycje były nadal otwarte.

Mechanizm obliczania wysokości depozytu zabezpieczającego

Przypuszczamy, że masz na swoim koncie środki w euro i chcesz kupić parę EURJPY. W poniższym przykładzie przyjmiemy takie założenia:

Para EURJPY jest obecnie sprzedawana po kursie 110.00 – oznacza to, że 1 euro (EUR) kosztuje 110 jenów japońskich (JPY). Transakcja będzie dotyczyła kwoty 100.000 euro (EUR). Aby określić kwotę, którą będziesz musiał zamrozić na swoim koncie jako depozyt zabezpieczający, dokonaj następujących obliczeń:

Należy określić, ile jenów japońskich (JPY) trzeba będzie pożyczyć, aby zabezpieczyć 100.000 EUR (EUR);

100 000 € x 110 = 11 000 000 ¥

określ, ile jenów japońskich (JPY), będziesz musiał pokryć w oparciu o wskaźnik dźwigni 100:1;

11 000 000 ¥ × 1% = 110 000 ¥

Należy określić, ile euro (EUR) będziesz musiał zamrozić w postaci depozytu zabezpieczającego, aby pokryć 110 000 jenów.

100 000 € / 110 = 1 000 €

Przykład

depozyt zabezpieczający

W powyższym przykładzie depozyt wymagany do otwarcia tej transakcji wynosi dokładnie 4 221,36 PLN.

Aby otworzyć i utrzymać swoje pozycje, musisz mieć wystarczającą ilość wolnych środków na koncie głównym, aby pokryć wymagania dotyczące depozytu za każdym razem. Darmowe fundusze stanowią kapitał, który musisz wykorzystać, aby otworzyć nowe transakcje lub pokryć wszelkie negatywne ruchy rynku na już otwartych pozycjach.

Poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego dla pozycji wynosi 50%. Poziom ten jest obliczany poprzez podzielenie kapitału przez wymagany depozyt zabezpieczający, a następnie pomnożenie przez 100%.

Na platformach inwestycyjnych znajdziesz wskaźnik o nazwie Margin Lvel ( poziom depozytu zabezpieczającego). Kiedy ten wskaźnik spadnie poniżej 50%, pozycja z największą stratą zostanie automatycznie zamknięta jako pierwsza. Jest to wbudowany mechanizm, który chroni Cię przed ponoszeniem jeszcze większych strat. Aby uniknąć zamknięcia pozycji z powodu przekroczenia limitu, musisz utrzymać wyższy poziom marży poprzez zwiększenie depozytu na koncie głównym.

Depozyt początkowy

Aby otworzyć nową pozycję, dostępny kapitał własny na rachunku musi przekraczać wymagany poziom depozytu początkowego dla danej inwestycji. Poziomy depozytów różnią się w zależności od instrumentu finansowego. Należy pamiętać, że depozyt początkowy jest stale monitorowany w czasie rzeczywistym.

Środki zabezpieczające

Ze względu na Twoje bezpieczeństwo finansowe, jeśli nie zostanie zapewniony dodatkowy depozyt, platforma brokerów forex automatycznie zamknie pozycje w Twoim imieniu.