Indeks Euro Stoxx 50

3132

EURO STOXX 50 jest indeksem giełdowym akcji strefy euro zaprojektowanym przez STOXX, dostawcę indeksu należącego do Grupy Deutsche Börse. Według STOXX, jego celem jest „zapewnienie niebieskiej karty reprezentacji liderów Supersektorów w strefie euro”. Składa się z pięćdziesięciu największych i najbardziej płynnych zapasów. Indeksy kontraktów futures i opcji na EURO STOXX 50, będące przedmiotem obrotu na Eurex, należą do najbardziej płynnych produktów w Europie i na świecie.

Kurs i notowania EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 został wprowadzony 26 lutego 1998 r. Jego skład poddawany jest corocznemu przeglądowi we wrześniu. Indeks jest dostępny w kilku kombinacjach wariantów walutowych (EUR, USD, CAD, GBP, JPY) i zwrotów (Cena, Zwrot netto, Zwrot brutto). Obliczenia odbywają się co 15 sekund między 09:00 CET a 18:00 CET dla wariantów EUR i USD dowolnego rodzaju zwrotu, natomiast warianty CAD, GBP i JPY są dostępne tylko jako obliczenie na koniec dnia (18:00 CET ).

Indeks EURO STOXX 50 pochodzi z 19 regionalnych indeksów Supersektora EURO STOXX i reprezentuje największych liderów supersektorów w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Indeks przechwytuje około 60% kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie według wskaźnika całkowitego rynku EURO STOXX (TMI), co z kolei obejmuje około 95% kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie w reprezentowanych krajach.

EURO STOXX 50 służy jako podstawa dla pojedynczych wskaźników częściowych, takich jak EURO STOXX 50 ex Financials, co wyklucza wszystkie firmy przypisane do kodu ICB 8000. Jest to jeden z najbardziej płynnych wskaźników dla strefy euro: idealny instrument finansowy produkty lub do celów analizy porównawczej. Ponadto indeks służy jako podstawa dla wielu wskaźników strategii, takich jak wskaźniki kontroli ryzyka EURO STOXX 50. Bufory stosuje się w celu osiągnięcia ustalonej liczby składników i utrzymania stabilności wskaźników poprzez zmniejszenie zmian składu wskaźnika. Metodologia selekcji zapewnia stabilny i aktualny skład indeksu. Zasady szybkiego wejścia i wyjścia sprawiają, że indeks dokładnie reprezentuje wyniki tylko największych i najbardziej płynnych akcji.