Po pożyczkę do firmy pożyczkowej

pożyczki i kredyty

1495

Bardzo często klienci, którzy z różnych powodów nie mogą otrzymać pożyczki w banku, decydują się na zaciągnięcie pożyczki w instytucjach parabankowych. Instytucje te zastrzegają sobie w umowach prawo pobierania wysokiego oprocentowania…

Bardzo często klienci, którzy z różnych powodów nie mogą otrzymać pożyczki w banku, decydują się na zaciągnięcie pożyczki w instytucjach parabankowych. Instytucje te zastrzegają sobie w umowach prawo pobierania wysokiego oprocentowania (odsetki maksymalne wynoszą czterokrotność stopy lomberdowej NBP, czyli – wg stanu na listopad 2009 r. – 20% w skali roku) oraz wysokich kosztów dodatkowych (w szczególności: kosztów ubezpieczenia albo innych kosztów niezwiązanych bezpośrednio z zawarciem umowy o pożyczkę, np.: koszty obsługi domowej), co może oznaczać, iż rzeczywista roczna stopa oprocentowania takich pożyczek może przewyższać nawet 100% w skali roku!

  • Nim zdecydujesz się na taką pożyczkę, sprawdź dokładnie, do czego się zobowiązujesz!
  • Nie podejmuj decyzji pochopnie!
  • Przeczytaj wnikliwie umowę, zwróć uwagę na fragmenty wypisane drobnym drukiem!

Podmioty te unikają określonego w art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim ograniczenia maksymalnego poziomu kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki (tj. 5% kwoty udzielonego kredytu).

W aktualnym stanie prawnym podmioty parabankowe udzielające pożyczek nie są zobowiązane do badania zdolności kredytowej klientów.

Okoliczność ta pociąga ze sobą ryzyko powstawania zjawiska tzw. przekredytowania, które polega na udzielaniu klientom pożyczek – o wysokości i na warunkach – przekraczających możliwości finansowe klientów do ich terminowej spłaty. Sygnalizowane są również sytuacje, iż szereg klientów zaciąga nowe pożyczki, które mają służyć spłacie poprzednich zobowiązań (tzw. spirala nadmiernego kredytowania).

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. nr 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki nakłada na wszystkich przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich wymóg przeprowadzania badania zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem kredytu. Dyrektywa powinna zostać wdrożona do polskiego systemu prawnego do dnia 12 maja 2010 r.