Co to jest karta obciążeniowa ?

1385

Są to karty z odroczonym terminem płatności. Mają one podobne cechy co karty kredytowe, z tą tylko różnicą, że zaciągnięty kredyt spłaca się w całości raz w miesiącu (kredyt krótkoterminowy). Karty te najczęściej wydaje się na podstawie istniejącego rachunku bankowego…

Są to karty z odroczonym terminem płatności. Mają one podobne cechy co karty kredytowe, z tą tylko różnicą, że zaciągnięty kredyt spłaca się w całości raz w miesiącu (kredyt krótkoterminowy). Karty te najczęściej wydaje się na podstawie istniejącego rachunku bankowego. Na podstawie ilości środków przelewanych co miesiąc na ten rachunek, bank ustala miesięczny limit wydatków. Na koniec każdego miesiąca bank obciąża rachunek posiadacza karty równowartością wydanej kwoty.

Opłaty związane z kartami obciążeniowymi:

  • Za wydanie karty – kształtują się w przedziale od 0 do 400 zł.

  • Opłata roczna (od drugiego roku). Wznowienie karty jest często odpłatne, a opłata jest zróżnicowana w zależności od prestiżu karty.

  • Opłaty za transakcje: większość banków pobiera prowizję od transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych. Prowizje te są określane procentowo i mieszczą się w przedziale od 0 do 1,5% przy operacjach bezgotówkowych i od 0 do 4% przy wypłacie gotówki, niezależnie od tego, czy wypłata zostanie dokonana w bankomacie banku, który wydał kartę, czy innego banku, opłata zostanie naliczona (tu także banki często zastrzegają że opłata nie może być mniejsza niż np. 5 czy 10 zł).