Jakie są opłaty i prowizje?

1327

Przy wyborze konta osobistego należy porównać opłaty i prowizje, jakie poszczególne banki pobierają za czynności związane z prowadzeniem rachunku bieżącego i rozliczeniami pieniężnymi…

Przy wyborze konta osobistego należy porównać opłaty i prowizje, jakie poszczególne banki pobierają za czynności związane z prowadzeniem rachunku bieżącego i rozliczeniami pieniężnymi.

Podstawową opłatą jest opłata za prowadzenie konta, określona kwotowo i pobierana miesięcznie. Często banki w ramach promocji nie pobierają tej opłaty (w Tabeli opłat i prowizji podawane jest „Opłata za prowadzenie konta 0 zł”). Należy w tym przypadku zwrócić uwagę jak długo promocja będzie trwała (np. rok, a po roku opłata będzie naliczana). Są banki, które uzależniają pobieranie opłaty za prowadzenie konta od wpływów na rachunek. Przy comiesięcznym wpływie określonej kwoty (np. od 2.500 zł), opłata nie jest pobierana. Mniejsze wpływy powodują naliczanie opłaty (np. 7 zł). W przypadku kont internetowych opłata często wynosi 0 zł, co jest standardem (niższe są też inne opłaty, w tym przelewy czy zlecenia stałe).

Należy ponadto porównać opłaty związane z dokonywaniem przelewów. Różny jest koszt przelewów w ramach tego samego banku (najczęściej są bezpłatne), przelewów do innego banku, przelewów dokonywanych: w oddziale, za pośrednictwem infolinii, przez Internet (z reguły najtańsze są te dokonywane przez Internet, a najdroższe w oddziale), ustanowienie lub odwołanie zlecenia stałego etc. Banki pobierają również opłaty za wysyłanie do klienta szczegółowych zestawień transakcji, poza jednym bezpłatnym wyciągiem miesięcznym. Zgodnie bowiem z przepisami prawa bank jest obowiązany przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatny wyciąg z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda.

Jeżeli zależy Ci na łatwym dostępie do pieniędzy za pośrednictwem bankomatów, sprawdź dokładnie, jakie są koszty związane z dokonywaniem wypłat. Najczęściej bankomaty własne danego banku są bezpłatne, tzn. za wypłatę środków nie są pobierane opłaty. Zdarza się też, że bank oferuje jako „bankomaty bezprowizyjne” (ważne jest ile ich jest) bankomaty własne i np. jednej z sieci (Euronet czy Cash4You). W przypadku wypłaty z innych bankomatów pobierana jest opłata, przeważnie kwotowa (np. 5 zł) ale również może ona być procentowa (np. określony procent i nie mniej niż 5 zł). Droższe są wypłaty z bankomatów dokonywane za granicą – z zasady opłata wyrażona jest procentowo, przy założeniu, ze nie będzie ona mniejsza niż określona kwota w zł (np. 3% i nie mniej niż 10 zł).