Gotówka i jej definicja

1389

Gotówka, w obrocie handlowym, monety i banknoty, w odróżnieniu od weksli własnych, weksli i innych form zobowiązań do zapłaty. Gotówka jest prawnym środkiem płatniczym i zgodnie z prawem jest akceptowana przy spłacie wszystkich długów.

Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa handlowe odróżniają zazwyczaj gotówkę w kasie, czyli pieniądze będące w ich posiadaniu, od depozytów pozostawionych u agenta takiego jak bank. Gotówka w banku, z punktu widzenia osoby fizycznej i przedsiębiorstwa, oznacza sumę płatną w gotówce natychmiast, w normalnych godzinach pracy banku, na zlecenie, zdeponowaną na tzw. rachunku handlowym lub czekowym. Chociaż pojawienie się bankowości elektronicznej poprawiło dostęp do gotówki poza godzinami pracy, takie transakcje były zazwyczaj ograniczone pod względem kwoty lub częstotliwości. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa zazwyczaj utrzymują swoje zasoby gotówki na minimalnym poziomie. Wolą one posiadać większą część swoich aktywów w postaci dóbr materialnych, pakietów przynoszących dochód oraz innych umów, papierów wartościowych i inwestycji, które mogą zostać zamienione na gotówkę w ramach zwykłej działalności handlowej lub w razie potrzeby.