Inwestowanie w złoto

handel złotem

2350

Złoto, kruszce i metale szlachetne stanowią od niepamiętnych czasów alternatywną i atrakcyjną formę inwestowania. Jej opłacalność wzrasta obecnie w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Recesja i kryzys na rynkach kapitałowych stymuluje popyt na złoto – a w konsekwencji wzrost cen. Coraz więcej inwestorów upatruje w złocie możliwość zabezpieczenia swego majątku i szansę pewnego, a także zyskownego ulokowania kapitału, opłacalną inwestycją na „trudne czasy”.

Złoto posiada bowiem znaczną przewagę nad innymi instrumentami finansowymi, jakimi są np.akcje (w momencie bankructwa spółki czy upadku przedsiębiorstwa papiery wartościowe tracą swoją wartość)  i nad inwestowaniem w nieruchomości (związanym z ryzykiem utraty prawa do nich lub ich fizycznym zniszczeniem). Złoto z uwagi na swoją trwałość i odporność może być łatwo i bezpiecznie przechowywane (np. w skrytce bankowej). Mimo, że jego ceny ulegają wahaniom, ryzyko zaistnienia problemów z upłynnieniem cennego kruszcu jest niewielkie.
Na świecie złoto jest kwotowane w dolarach amerykańskich (USD) i koleruje z tą walutą w sposób ujemny. Oznacza to, że jeśli dolar słabnie, to złoto drożeje. Słabszy dolar to także tańsze złoto dla tych inwestorów, którzy dysponują inną walutą – oznacza to w konsekwencji wzrost popytu na złoto z innych krajów.
W obecnych czasach raczej do rzadkości należy kupowanie złota w formie fizycznej (ewentualnie czynią tak najbardziej zasobni inwestorzy). Można oczywiście inwestować z sztabki złota oraz złote sztabki oraz złote monety (które dodatkowo posiadają wartość kolekcjonerską).
Jednakże znacznie bardziej popularnym, wygodnym i bezpiecznym sposobem inwestowania jest inwestowanie w instrumenty finansowe oparte na złocie. Są to np.:
 • certyfikaty inwestycyjne na złoto (emitowane przez TFI i niektóre banki, np. Raiffeisen Bank),
 • produkty ustrukturyzowane (np. lokaty strukturyzowane, których zysk w znacznym stopniu uzależniony jest od ceny złota),
 • jednostki funduszy inwestujących w akcje spółek działających na rynku złota (np. kopalń złota, firm zajmujących się wydobyciem, handlem złotem, produkcją biżuterii),
 • kontrakty różnic kursowych (CFD) ,
 • inne instrumenty pochodne.
  Tak więc aby samodzielnie inwestować w złoto nie trzeba posiadać olbrzymich środków pieniężnych; wystarczy rachunek w domu maklerskim, który oferuje tego rodzaju instrumenty finansowe. Chociaż zaznaczyć trzeba, że poszczególne, wyżej wymienione formy inwestycji wymagają zróżnicowanych nakładów finansowych (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych).
Brokerzy Forex u, których można założyć konto inwestycyjne

Decydując się na kupno bądź sprzedaż złota, warto uwzględniać prognozy popytu i podaży złota na świecie. Warto jeszcze wskazać na obowiązującą, potwierdzoną danymi prawidłowość. Otóż w okresach bessy na giełdzie (czyli długotrwałego spadku kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów, które notowane są na giełdzie) rosną ceny złota, a także zainteresowanie inwestycjami w instrumenty finansowe z tym kruszcem powiązane.
Taka sytuacja może wpływać również na popularność i zakres inwestycji dzieła sztuki. Ta forma (podobnie jak inwestowanie w żółty kruszec) traktowana jest przez inwestorów jako sposób alternatywnego i bezpiecznego lokowania kapitału.

Inwestowanie w złoto

Złoto na trudne czasy

Złoto to twarda waluta, która jest odporna na zawirowania rynkowe i jest uważana za bardzo bezpieczną. Towarzyszy ludzkości już od ponad trzech tysięcy lat. Pozwala uwolnić gotówkę na czarną godzinę. Nic dziwnego, że w złoto inwestują nie tylko osoby prywatne, ale przede wszystkim spore instytucje finansowe, które w ten sposób chronią swoje fundusze przed zawirowaniami finansowymi.

Sposób na oszczędzanie

Złoto to sposób na oszczędzanie i zapewnienie przyszłości. Korzystały już z niego osoby setki lat temu, wiedząc, że w razie konieczności złoty pierścionek, czy łańcuszek łatwo będzie spieniężyć. Dzisiaj inwestycje w ten kruszec traktuje się jako długoterminowe, a nie jako formę, z której korzysta się po kilku miesiącach. Na spore zyski można liczyć w przeciągu kilku lat. Kilkaset procent rocznie to wartość właściwie nie do osiągnięcia. Chyba, że inwestowanie w złoto zostaje połączone z kolekcjonowaniem monet. Złoto to kruszec, w który warto inwestować bezpośrednio. Ma on bowiem zapewnić bezpieczeństwo i płynność w razie kryzysu gospodarczego czy walutowego. Jest on również cennym zasobem także w przypadku zamieszek, wojen czy upadku systemu monetarnego. Tego samego nie zapewniają ani akcje, ani certyfikaty.

Odporność na inflację

Złoto to również kruszec, który jest odporny na inflację. Inwestowanie w niego właściwie zawsze się opłaca. Zwłaszcza w czasach, kiedy inflacja nabiera niewyobrażalnego tempa. Wartość złota ma tę przewagę nad wartością pieniądza, że nie zależy od decyzji polityków, czy koniunktury gospodarczej. Inwestowanie w złoto jest również korzystne ze względu na dobry stosunek popytu do podaży. Z każdym rokiem światowe zasoby złota kurczą się, a osób chętnych kupić złoto nie brakuje. Wydobycie złota staje się coraz trudniejsze. W RPA, gdzie wydobycie złota jest najwyższe, walczą z wysokimi kosztami pracy oraz coraz niżej położonymi zasobami. Dla porównania w latach 70-tych wydobywano około 1000 ton rocznie, a w 2010 już tylko 200 ton.

Jak inwestować w złoto?

Inwestowanie w złoto może mieć charakter bezpośredni i pośredni. W tym pierwszym wypadku nabywany jest kruszec pod postacią konkretnych produktów. Jednak ma to tę wadę, że należy go chronić przed kradzieżą. Z tego powodu wielu inwestorów decyduje się na zdeponowanie kosztowności w banku. Obok sztabek inwestuje się również w momenty, które mają dodatkową wartość: kolekcjonerską. Można także inwestować w sposób pośredni. I w tym wypadku przeznaczamy pieniądze na konta złota, certyfikaty złota, akcje kopalń złota, czy fundusze złota oraz inne. Przyjrzyjmy się im wszystkim po kolei.

Konta

Sposób funkcjonowania kont można porównać do kont papierów wartościowych. W zamian za inwestowanie nie otrzymuje się fizycznie kruszcu, ale zapis księgowy potwierdzający to, że posiada on zadeklarowaną ilość metalu. Jakie to niesie korzyści? Podstawy są proste: nie trzeba ponosić kosztów przechowywania kruszcu. Nie ma potrzeby martwić się o ubezpieczenie oraz ewentualne konsekwencje kradzieży. Jednak są też pewne wady, o których należy wiedzieć. Podstawa to ryzyko, że inwestor lub diler ogłosi upadłość. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy zakładając konto, oddajemy w depozyt złoto. Jednak tutaj znowu trzeba ponosić koszty przechowywania złota oraz zapłacić za jego ubezpieczenie.

Certyfikaty na złoto

Inną formą inwestowania jest kupowanie certyfikatów na złoto, czyli papierów wartościowych, które stanowią potwierdzenie o posiadaniu złota i są chętnie wybieraną alternatywą dla depozytu złota w formie materialnej. Podstawowa zaleta to możliwość łatwego sprzedawania certyfikatów, bez konieczności fizycznego transportu złota. Są też wady: brak gwarancji ze strony państw oraz płynna wartość, która równie dobrze może spaść. Akcje kopalń złota Teoretycznie wydawałoby się, że to rozwiązanie, która ma same zalety. Wystarczy przecież, by wzrastały ceny złota, by kopalnie wydobywające ten kruszec zyskiwały na działalności. Niestety zależność ta nie jest taka prosta. Pod uwagę należy bowiem wziąć takie aspekty, jak zarządzanie kopalnią oraz czynniki makroekonomiczne. Osoby doświadczone w temacie sugerują, by kupować złoto od osób fizycznych, dilerów oraz banków. Można również nabywać złoto wirtualnie, co zdecydowanie zwiększa jego płynność i ułatwia w razie konieczności jego sprzedaż. Ponadto można liczyć się także z mniejszymi kosztami tego typu inwestycji. Są też minusy: dodatkowe koszty, gdy zdecydujemy się odebrać złoto w formie sztabek oraz druga wada: składowanie złota poza granicami kraju.

Kontrakty na złoto

Inwestycja w złoto może się odbywać również poprzez podpisywanie kontraktów. Jednak w tym wypadku stosowniejszym terminem byłoby granie, a nie inwestowanie. Kontrakty na złoto wiążą się bowiem z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Pośrednie inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto może mieć także charakter pośredni. Nie trzeba kupować kruszcu, ale można przykładowo zainwestować w akcje spółek wydobywczych lub w akcje dilerów zajmujących się obrotem metalami szlachetnymi. Mimo tych możliwości, najlepszym sposobem jest inwestowanie w fizyczny kruszec, który nie podlega żadnym zawirowaniom gospodarczym, od których nie są wolne działalności wielu firm na rynku. Można kupować tym sposobem zarówno monety, jak i sztabki. Trzeba pamiętać, że monety są ozdabiane, dlatego są trochę droższe niż sztabka. Wybierane są przez inwestorów o zainteresowaniach numizmatycznych.

Jaka waga złota?

Profesjonalni, doświadczeni inwestorzy zalecają, by kupować w taki sposób, by móc sprzedawać kruszec w porcjach po 10% w stosunku do całego portfela inwestycyjnego.

Zalety inwestowania w złoto

Trzeba wiedzieć, że inwestycja w złoto jest alternatywą dla tradycyjnego inwestowania w akcje i obligacje. Ma ten atut, że wykazuje mniejszą wrażliwość na zawirowania finansowe, co oznacza, że jest dobrym sposobem inwestowania na czasy kryzysu. Ten sposób inwestowania jest wolny od wahań na rynku spowodowanych zmianą kursów akcji i obligacji.

Instrumenty pochodne na bazie złota

To dość ciekawy sposób inwestowania, jednak równie ryzykowny. Polega na zakupie kontraktów terminowych, które notowane są na największych giełdach świata. Można z nich korzystać również tylko wtedy, kiedy posiada się odpowiednio wysoki depozyt. Zarówno kontrakt jak i opcja obejmuje minimalnie 1 kilograma złota.

Produkty strukturyzowane

To dość popularny ostatnio sposób, który polega na tworzeniu koszyku aktywów, poprzez umieszczanie w nim złota, czy innych instrumentów finansowych takich, jak miedź, ropa naftowa, itd. Inwestor może korzystać z zysków, a w dniu zapadalności móc skorzystać z gwarancji zwrotu zainwestowanego wcześniej kapitału.

Fundusze inwestujące w złoto

Planując inwestowanie w złoto, można również zdecydować się na zakup funduszy. Do wyboru pozostają: fundusze otwarte, zamknięte oraz tak zwane trusty. Najczęściej takie portfele funduszy inwestują w akcje kopalń oraz innych kruszców. Składają się na nie także kontrakty terminowe oparte na złocie. Niektóre fundusze inwestują bezpośrednio w złoto. Wiele z nich można obserwować na giełdach towarowych. Co pomoże w inwestowaniu? Najczęściej decyzja o inwestowanie w złoto opiera się na analizie fundamentalnej oraz technicznej. Pod uwagę bierze się wskaźniki makroekonomiczne, jak również te dotyczące gospodarki światowej, zwłaszcza: PKB stopy procentowe, inflację, ceny surowców i produktywność. Pod uwagę bierze się także światowy popyt oraz podaż złota. Ponadto sięgając po analizę techniczną, na podstawie obserwowanych wcześniej zmian na wykresach kursów złota, inwestorzy prognozują, w jakim kierunku pójdzie ta tendencja w przyszłości.

Użytkownicy trafili tu dzięki frazom:

 • inwestycja w zoto
 • inwestowanie w złoto
 • złoto inwestycja
 • wady i zalety kosztowności
 • jak inwestować w złoto
 • jak inwestować w kruszce
 • inwestycje w kosztowności
 • inwestycja w kosztowności biuterią
 • inwestowanie w złoto wady i zalety
 • inwestowanie w kosztowności wady