Podstawy rynku walutowego Forex

rynek forex

1457

Podstawy rynku Forex

Co to jest rynek Forex?

Forex lub FX to skróty terminu „foreign exchange” (wymiana walut).

Wymiana walut obcych to wymiana walut różnych krajów. Wartość waluty jednego państwa wobec wartości waluty innego państwa nieustannie się zmienia. Inwestorzy rynku Forex zarabiają na kupowaniu i sprzedawaniu walut na rynku wymiany walut.

Co to jest rynek wymiany walut?

Rynki to miejsce wymiany towarów i tak samo jest w przypadku rynku Forex. Towarami na rynku Forex są waluty różnych państw. Rynek Forex to rynek walutowy działający bez przerw. Jest to rynek, w dowolnym miejscu na świecie, na którym dokonywana jest wymiana walut. Rynek funkcjonuje 24 godziny na dobę, na komputerach na całym świecie. Warunki na rynku wymiany walut mogą się zmienić w dowolnym momencie, ponieważ różne wydarzenia w różnych krajach mają wpływ na wartość pieniądza.

Rynek Forex jest największym rynkiem na świecie, odbywają się na nim transakcje między bankami, organizacjami, inwestorami i indywidualnymi użytkownikami. Codziennie zawierane są transakcje na ponad 5,5 biliona dolarów amerykańskich.

Jak zarabiać na transakcjach Forex

Potencjalny zysk jest skutkiem wahań (zmian) na rynku wymiany walut. Inwestorzy zarabiają na kupowaniu waluty po danym kursie (lub cenie) i sprzedawaniu jej za cenę większą niż cena kupna. Rynek jest bardzo zmienny, co oznacza, że nieustannie się zmienia i dzięki temu większe są szanse na zysk, ale również większe są szanse poniesienia strat. Do transakcji na rynku Forex zachęcają codzienne wahania, powiedzmy około 1%, pomnożone przez 100.

Jak bardzo ryzykowne są transakcje na rynku Forex?

Nie można stracić więcej niż wynosi kwota depozytu zabezpieczającego, suma, którą inwestor gotów jest zaryzykować. Zyski są nieograniczone, ale nie można stracić więcej, niż początkowo zainwestowano. Jednak nie należy ryzykować więcej, niż kwota przeznaczona na ewentualną stratę.

Transakcje u brokera forex

Broker Forex ma na celu ułatwienie każdemu zainteresowanemu użytkownikowi poznanie zasad rynku Forex i zawierania transakcji na rynku wymiany walut.

Wystarczy pobrać platformę forex i utworzyć konto demo lub live. Wszystko działa dzięki dostępowi do internetu.Oznacza to, że można zawierać transakcje, monitorować pozycje, zmieniać niektóre warunki i zamykać transakcje w dowolnym momencie, z każdego miejsca na świecie.

Korzystanie z platformy można rozpocząć za pomocą własnej karty kredytowej lub przelewu bankowego i zawierać transakcje przy użyciu małych kwot pieniędzy, poczynając już od 50 dolarów amerykańskich stanowiących depozyt zabezpieczający.

Platforma forex dostarczana jest brokerom przez zewnętrznego dostawcę. W wielu krajach posiada licencje i działa w zgodzie z przepisami prawnymi. Aby poznać rynek Forex, należy bezpłatnie otworzyć konto demonstracyjne na platformie wybranego brokera forex.