Jak zarządzać ekspozycją na rynku forex za pomocą obrotu opcjami

1808
Inwestowanie na rynku forex zyskuje coraz większą popularność, a celem inwestorów i innych graczy jest wygenerowanie zysków na zmiennych rynkach dzięki krótkookresowym kupnie i sprzedaży walut. Forex jest najpłynniejszym rynkiem na świecie – jego dzienne obroty sięgają bilionów dolarów.  Jednak oprócz płynności, rynek ten charakteryzuje się również zmiennością oraz ryzykiem – i właśnie dlatego opcje walutowe mogą być dobrym uzupełnieniem każdej strategii inwestycyjnej.
Opcje walutowe mają jedną unikalną cechę – oferują inwestorom nieograniczone zyski przy ograniczonym ryzyku. Są skutecznym narzędziem, jeśli inwestor prognozuje spadek lub wzrost kursu waluty, ale to także pomocne uzupełnienie istniejącej już pozycji spot.
Elastyczność opcji jest kolejnym czynnikiem, który stoi za ich rosnącą popularnością
Mogą zostać użyte jako bezpośrednie narzędzie do inwestycji w rynek bazowy lub jako zabezpieczenie istniejących pozycji. Umożliwia to inwestorom ograniczenie ich profilu ryzyka i przygotowanie się na więcej scenariuszów rynkowych.
Opcje walutowe mogą zostać użyte, jeśli inwestor prognozuje spadek lub wzrost kursu bazowego instrumentu. Dodatkowo istnieje możliwość ich użycia w przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie bocznym. Opcji walutowych można także użyć w prognozowaniu przyszłej zmienności. Na przykład, jeśli prognozujemy, że na rynku dojdzie do zwrotu, ale nie wiemy, w którym kierunku, to można tak dopasować strukturę swojego portfela, aby skorzystać z ruchów w obu kierunkach.
Dodatkowo, opcje walutowe dają możliwość skorzystania z dźwigni finansowej, dzięki której można podwyższyć potencjalne zyski wygenerowane przez nasze pozycje.

Jak działają opcje walutowe? 

Tradycyjnym sposobem jest ‘spot FX’, kiedy inwestor kupuje jedną walutę, jednocześnie sprzedając drugą po obowiązującej w danym momencie cenie. ‘Spot’ to właśnie ta cena. Jeśli waluta, którą kupiliśmy, zyskuje na wartości wobec tej, którą sprzedaliśmy, to generujemy zysk. I odwrotnie – jeśli kupiona przez nas waluta straciła na wartości, to zanotowaliśmy stratę.
W odróżnieniu od ‘FX Spot’, opcja polega na obrocie parą walutową w przyszłości i tylko wtedy, gdy cena jest korzystna dla inwestora w określonym momencie. Istnieje możliwość obrotu parą w przyszłości po wcześniej ustalonej cenie, ale nie jest to obowiązkiem.
Najbardziej popularnym typem opcji jest opcja ‘Waniliowa’. Można wyróżnić jej dwa typy: opcję ‘Call’ i opcję ‘Put’.

‘Call’ czy ‘Put’?

Opcja ‘Call’ to prawo do zakupu pary walutowej w określonym czasie w przyszłości oraz po określonej cenie. Moment, w którym mamy prawo do kupna pary walutowej, to data wygaśnięcia opcji, a ustalona cena to tak zwany ‘strike’. Z kolei kupno opcji ‘Put’ daje prawo do sprzedaży bazowej pary walutowej po cenie ‘strike’ podczas daty wygaśnięcia.
Opcje walutowe są bardzo elastyczne. Można wybrać cenę ‘strike’ pasującą do danej strategii, a także datę wygaśnięcia (czyli moment, do którego opcja będzie aktywna). Połączenie różnych cen ‘strike’ i dat wygaśnięcia określa premię opcji, czyli cenę, którą należy zapłacić za jej zrealizowanie.
Opcja ‘Call’ to opcja kupna, ale nie jest to krok, do którego jesteś zobowiązany. Jeśli bazowa para walutowa znajduje się powyżej ceny ‘strike’ na koniec kontraktu opcyjnego, to inwestor może wykorzystać swoje prawo do kupna pary walutowej po cenie ‘strike’. Jeśli jednak para walutowa nie osiągnie tego poziomu i pozostanie poniżej ceny ‘strike’, to inwestor może po prostu pozwolić opcji na wygaśnięcie, bez dokonywania żadnych dodatkowych kroków. Oznacza to, że inwestor może skorzystać z lepszych dla siebie warunków, ale nic nie ryzykuje, gdy sytuacja staje się dla niego niekorzystna. Jedyną stratą jest premia, którą opłaca się z góry za opcję.

Opcje w akcji

Załóżmy, że EUR/USD znajduje się na poziomie 1,1000, ale prognozujemy, że poziom ten będzie wyższy za dwa tygodnie. Kupujemy więc Opcję ‘Call’ z ceną ‘strike’ 1,1050 oraz datą wygaśnięcia za dwa tygodnie. W tym przykładzie możemy powiedzieć, że ceną opcji jest 50 pipsów. Dlatego też, jeśli kupimy opcję dla 100.000 EURUSD po cenie 50 pipsów za opcję, to premia wyniesie $500 (100.000 x 0,0050 = $500).
Jeśli po dwóch tygodniach EURUSD będzie znajdować się niżej niż 1,1050, to można zdecydować się na wygaśnięcie opcji. Premia opłacona za opcję ($500) zostanie stracona, ale należy pamiętać, że jest to maksimum, które można stracić podczas kupna opcji.
Jeśli para EURUSD znajdzie się powyżej 1,1050, to można wykorzystać prawo do zrealizowania opcji. Jednak by wyjść na zero, poziom musi znaleźć się powyżej 1,1100 z uwagi na wcześniej wpłaconą premię wartą 50 pipsów.
Opcja ‘Put’ to lustrzane odbicie powyższej sytuacji – jest to prawo do sprzedaży bazowej pary walutowej po cenie ‘strike’ i po upłynięciu wybranego okresu wygaśnięcia. Opcja ‘Put’ jest użyta, jeśli prognozujemy, że poziom pary walutowej obniży się. Kupno opcji ‘Put’ jest więc dobrym pomysłem, aby skorzystać ze spadków na rynku bazowym.

Cechy obrotu opcjami walutowymi

Kluczową cechą opcji walutowych jest fakt, że potencjalny zysk jest nieograniczony, podczas gdy maksymalna strata to po prostu premia opłacona za opcję. Ta pełna przejrzystość dotycząca ryzyka powoduje, że opcje walutowe szybko zyskują popularność wśród inwestorów na całym świecie, którzy używają ich do zabezpieczenia swoich portfeli.