Jakie jest oprocentowanie ROR?

1524

Oprocentowanie rachunków bieżących jest bardzo niskie (np. 0,1% – 0,5%) lub nie są one w ogóle oprocentowane. Inaczej mówiąc, środki zgromadzone na tych rachunkach właściwie nie przynoszą żadnego dochodu…

Oprocentowanie rachunków bieżących jest bardzo niskie (np. 0,1% – 0,5%) lub nie są one w ogóle oprocentowane. Inaczej mówiąc, środki zgromadzone na tych rachunkach właściwie nie przynoszą żadnego dochodu. Nie ma z tym problemu, jeżeli wszystkie pieniądze wykorzystujesz na bieżąco. Jeżeli jednak masz nieco oszczędności i uważasz, że pieniądze powinny dla Ciebie zarabiać, sprawdź ofertę kont oszczędnościowych, które są wyżej oprocentowane, a zarazem zapewniają łatwy dostęp do pieniędzy. oprocentowanie kont oszczędnościowych jest oprocentowaniem zmiennym, czyli między innymi uzależnionym od wysokości stóp procentowych. Wysokość oprocentowania bywa porównywalna z oprocentowaniem lokat, może zależeć jednak od wysokości zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym środków (może się okazać, że wysokie oprocentowanie zależy od wpłacenia bardzo dużej kwoty – np. 50 000 zł). Łatwy dostęp do pieniędzy może wiązać się z dużymi kosztami przy dokonywaniu wypłat – np. jeżeli chcemy pobrać część środków z rachunku oszczędnościowego – jeden przelew w miesiącu w ramach tego rachunku jest bezpłatny, pozostałe kosztują np. 10 zł każdy.