Kredyt w rachunku bieżącym

rachunek

1225

Banki w ramach konta osobistego proponują swoim klientom limit kredytowy, tzn. dodatkową, określoną kwotę środków pieniężnych…

Banki w ramach konta osobistego proponują swoim klientom limit kredytowy, tzn. dodatkową, określoną kwotę środków pieniężnych, ponad środki uzyskane z wpływów na konto. Wysokość przyznawanego limitu kredytowego zależy od banku i jest ustalana indywidualnie, może to być np. wielokrotność dochodu netto w zależności od jego wysokości i okresu posiadania konta. Jeżeli klient wykorzysta przydzielony mu limit kredytowy, wpływ środków pieniężnych na rachunek automatycznie powoduje spłatę zadłużenia wraz z odsetkami i możliwość ponownego skorzystania z tego limitu.

Jeżeli posiadasz taki limit, zapamiętaj jego wysokość, ponieważ wliczany jest on do kwoty dostępnych środków. Czyli uwaga! dostępne środki wyświetlane w bankomacie czy na stronie internetowej banku mogą wynosić np. 4.000 zł, podczas gdy tak naprawdę masz już tylko 1.000 zł, a gdy wydasz pozostałe 3.000 zł, zapłacisz od nich odsetki. Oprocentowanie limitu kredytowego ustalane jest przez poszczególne banki i może wynosić od 10% do 20%.