Postępowanie banku wobec dłużnika

dług

1331

Zaciągnąłeś kredyt i z różnych powodów nie jesteś w stanie spłacać kolejnych rat? Nie czekaj aż bank upomni się o kolejną ratę a ty poniesiesz dodatkowe koszty, tylko sam udaj się do banku na spotkanie celem wypracowania porozumienia.

Jeżeli tego nie uczynisz bank podejmie określone czynności. Jakie kroki może bank podjąć wobec takiego klienta zalegającego z obsługą zadłużenia?

  1. Powiadomienie telefoniczne lub SMS-em – po dwóch, trzech tygodniach dłużnik otrzymuje przypomnienie o braku spłaty kolejnej raty kredytu.
  2. Monit na piśmie – klient otrzymuje z banku pismo z informacją, że powstało przeterminowane zadłużenie i należy je uregulować. Bank nalicza dodatkową prowizję za wystawienie monitu.
  3. Drugi monit na piśmie – dłużnik otrzymuje pismo z informacją, że kredyt został przekazany do departamentu windykacji oraz zostają naliczone karne odsetki od przeterminowanego długu (wyższe od zwykłych odsetek).
  4. Rozmowa z bankowym windykatorem – dłużnik zostanie zaproszony na spotkanie do banku celem wypracowania porozumienia. Na tym etapie bank naliczy koszty działań windykacyjnych.
  5. Wpis na czarną listę dłużników – bank wpisuje dłużnika na „czarna listę”. Przekazuje informację o zaległościach w spłacie kredytu do Biura Informacji kredytowej, jeżeli opóźnienie trwało przynajmniej 60 dni, a poinformowany o opóźnieniu przez bank klient w ciągu kolejnych 30 dni nie uregulował należności. Taka informacja o opóźnieniu w spłacie kredytu będzie dostępna dla innych banków badających wiarygodność kredytową jeszcze przez 5 lat od daty całkowitej spłaty kredytu.
  6. Sprzedaż długu – najczęściej banki sprzedają dług firmom skupującym długi (w przypadku kredytów gotówkowych, niezabezpieczonych).
  7. Licytacja zadłużenia – np. w przypadku kredytów mieszkaniowych (hipoteka) – sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji i spłacenie zobowiązań z uzyskanej w ten sposób sumy.