Komputerowe wspomaganie sterowania jakością

1068

Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (komputerowo wspomagane sterowanie jakościąkomputerowo wspomagana kontrola jakości) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością.

WYKORZYSTANIE

Oprogramowanie wykorzystywane jest w celu:

 • mapowania, wizualizacji i analizy procesów,
 • nadzoru nad dokumentami i zapisami wraz z elementami śledzenia zmian, opiniowania, kontroli wydruków, śledzenia postępów zadań i czasu pracy,
 • nadzoru nad niezgodnościami, zagrożeniami i reklamacjami wraz z kontrolą działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,
 • oceny dostawców i podwykonawców,
 • ewidencji i nadzoru nad wyposażeniem do pomiarów i monitorowania z elementem wypożyczalni narzędzi i zarządzania gospodarką narzędziową,
 • szacowania ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI

Główne korzyści wykorzystania systemów CAQ:

 • oszczędność czasu poprzez szybkie i sprawne planowanie,
 • znaczne usprawnienie procesu,
 • kompletność danych, gromadzonych w jednej centralnej bazie danych,
 • możliwość bezpośredniego przekazywania informacji i danych do aplikacji z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej,
 • narzędzie informatyczne dostarczające danych stanowiących podstawę doskonalenia systemu zarządzania
 • wspomaganie pracy grupowej,
 • możliwość zdalnej pracy wielu użytkowników – rysowanie map procesów przez właścicieli/liderów procesów przy jednoczesnej zdalnej pracy z konsultantem lub liderem projektu,
 • wspomaganie ciągłego doskonalenia procesów, przez co zwiększa się zwrot z inwestycji poniesionych na zakup i wdrożenie technologii informatycznej.