Termin Ad Hoc

798

Termin „ad hoc” to fraza pochodzenia łacińskiego, która we współczesnym języku angielskim oznacza „w tym celu” lub „specjalnie w tym celu”. Bezpośrednie tłumaczenie fraz łacińskich jest podawane przez większość słowników jako „za to”.

Termin „ad hoc” może oznaczać, że rozwiązanie znalezione dla konkretnego problemu lub problemu nie powinno być uważane za rozwiązanie domyślne do zastosowania w przyszłych aplikacjach.

Na przykład sędzia może wydać orzeczenie „ad hoc” w sprawie, przeglądając szczegóły sprawy i szczegółowe szczegóły sytuacji, ale mając na uwadze, że orzeczenie to nie będzie interpretowane jako orzecznictwo w celu rozstrzygnięcia incydentów podobnych przyroda w przyszłości.

Podczas opracowywania oprogramowania termin „ad hoc” jest często używany w wyrażeniu „rozwiązanie ad hoc”, co oznacza konkretne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie opracowane w celu zaspokojenia potrzeb prezentowanego systemu lub użytkownika.