Korzyści i zagrożenia związane z występowaniem w bazie danych BIK

1310

Z faktu, iż Biuro Informacji Kredytowej prowadzi bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, wynikają zarówno korzyści jak i zagrożenia dla klientów banków…

Z faktu, iż Biuro Informacji kredytowej prowadzi bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, wynikają zarówno korzyści jak i zagrożenia dla klientów banków. Niewątpliwym plusem jest  to, iż bank oceniając wiarygodność kredytową klienta, ma dostęp do informacji o zobowiązaniach klienta wobec innych banków, jak również historii ich spłaty. Bank dokładniej „widzi” swojego klienta, a zatem może zaoferować konkretnej osobie korzystniejsze warunki, jeżeli pozytywnie ocenia sposób regulowania przez nią innych zobowiązań. Z drugiej strony zdarza się, że bank błędnie przekazuje do BIK informację o zaległości w spłacie zobowiązania, a sam zainteresowany nie jest tego świadom. Tego typu „elektroniczna plotka” opublikowana w bazie będzie rzutować na wiarygodność kredytową danej osoby w sytuacji, gdy będzie ona chciała skorzystać z innych usług bankowych i w konsekwencji może spowodować, że bank odmówi zawarcia umowy bądź też zaproponuje wyższą cenę usługi. Stąd niezwykle ważne jest, by okresowo – w zależności od tego, jak intensywnie korzystamy z ofert kredytowych banków – pozyskiwać raporty z informacji zgromadzonych o nas w bazie BIK.