Co to jest Biuro Informacji Kredytowej ?

BIK

1448

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności osób…

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności osób ubiegających się o kredyt lub inną usługę świadczoną przez bank. Administrując bazą, Biuro koncentruje się na zapewnieniu spójności i formalnej poprawności danych przekazywanych przez banki. Ta sama osoba może mieć bowiem zobowiązania w kilku bankach, a dla dokonania prawidłowej oceny wiarygodności kredytowej tej osoby niezbędna jest informacja o wszystkich tych zobowiązaniach.

BIK nie bada, czy informacja przekazywana przez bank jest merytorycznie poprawna, a więc np. czy dane zobowiązanie istnieje lub też czy rzeczywiście miało miejsce opóźnienie w jego spłacie. Za prawidłowość danych widniejących w bazie BIK odpowiada bank, który przekazał te dane.