Określanie dochodu przy depozycie

1259

Stopa zwrotu z lokaty bankowej zależy od dwóch czynników…

Stopa zwrotu z lokaty bankowej zależy od dwóch czynników:

  • oprocentowania depozytu (im wyższe oprocentowanie, tym wyższa stopa zwrotu);
  • okresu kapitalizacji (im krótszy okres kapitalizacji, tzn. im częściej kapitalizowany jest depozyt, tym wyższa stopa zwrotu).

Stopą zwrotu przy depozytach jest tzw. efektywna stopa procentowa, która uwzględnia oba powyższe czynniki.

Ulokowanie 1.000 zł na zwykłym depozycie rocznym, wypłacającym odsetki po roku od wpłacenia środków, o oprocentowaniu 10% przyniesie 1.100 zł po zlikwidowaniu lokaty.

Lokata o początkowej wartości 1.000 zł w depozyt roczny o stałym oprocentowaniu wynoszącym 10% i okresie kapitalizacji wynoszącym pół roku (a zatem oprocentowanie depozytu w skali pół roku wynosi 5%) będzie warta:

  • po pół roku – 1.000 zł (kapitał) plus 50 zł (odsetki) = 1.050 zł;
  • po roku – 1.050 zł (kapitał) plus 52,50 zł (odsetki) = 1.102,50 zł.

Ponieważ wartość początkowa wynosiła 1.000 zł, a wartość końcowa (po roku) wynosi 1102,50 zł, stopa dochodu wynosi 10,25%. Jest ona wyższa niż oprocentowanie, gdyż okres kapitalizacji jest krótszy niż rok. Tak obliczona stopa zwrotu nazywa się efektywną stopą zwrotu.

Efektywna stopa procentowa depozytu umożliwia porównywanie depozytów o różnych stopach oprocentowania i różnych okresach kapitalizacji, przy czym wpływ kapitalizacji na stopę dochodu jest tym większy, im wyższe jest oprocentowanie depozytu.