Otwieranie pozycji na rynku

„KUP" lub „SPRZEDAJ"

1904

Aby zainicjować pozycję, na ekranie platformy inwestycyjnej kliknij żądaną opcję „KUP” lub „SPRZEDAJ”. 

W zależności od wybranego instrumentu należy wykonać następujące czynności:

Zakup na rynku Forex: wybierz liczbę podstawowych jednostek tak zwanych lotów,które chcesz kupić lub sprzedać.

Udziały lub akcje: wybierz liczbę akcji, którą chcesz kupić lub sprzedać.

Kontrakty na indeksy: wybierz liczbę kontraktów, którą chcesz kupić lub sprzedać; każda transakcja reprezentuje wiele wartości w walucie USD, EUR lub innej, w której odbywa się handel.

Kontrakty na towary: wybierz liczbę podstawowych jednostek/partii, którą chcesz kupić lub sprzedać.

(Opcjonalnie) Limit ceny (zamknięcie przy wartości zysku): wprowadź wartość limitu ceny, po której chcesz sprzedać/kupić instrument; jest to maksymalny zysk, jaki chcesz osiągnąć. Podana wartość domyślna jest zwykle o 1 pip wyższa/niższa niż cena zakupu/sprzedaży.

(Opcjonalnie) Zatrzymanie strat (zamknięcie przy wartości straty):wprowadź wartość zatrzymania strat, przy której chcesz sprzedać/kupić instrument; jest to maksymalna strata, jaką możesz ponieść dla początkowej transakcji. Podana wartość domyślna jest zwykle o 1 pip wyższa/niższa niż cena zakupu/sprzedaży. Należy zauważyć, że w przypadku korzystnego ruchu cen ręczne dostosowanie limitu ceny/wartości zatrzymania strat („Edycja pozycji”) może zapewnić zachowanie zysków.

(Opcjonalnie) Zlecenie z limitem ceny (kupno/sprzedaż), gdy kurs wynosi:ustaw cenę zakupu/sprzedaży instrumentu, gdy lub jeśli osiągnie on określoną cenę. Ustaw limit kursu, zaznaczając pole wyboru zlecenia z limitem ceny (Kupno/sprzedaż gdy kurs wynosi), wprowadź żądany kurs dla zamówienia (Od aktualnego kursu) i kliknij opcję Kup/Sprzedaj.

Przykład otwierania pozycji: Rejestrujesz się i wpłacasz 1000 USD przy użyciu karty kredytowej:

 • Saldo: 1000 USD (Wpłaty – Wypłaty + Zyski i straty z zamkniętych pozycji).
 • Zyski i straty = 0 USD (suma zysków i strat dla wszystkich otwartych pozycji, łącznie z opłatami dodatkowymi).
 • Dostępne saldo: 1000 USD (Saldo + Zyski i straty z zamkniętych pozycji – Depozyt początkowy).
 • Kapitał własny: 1000 USD (Saldo + Zyski i straty z otwartych pozycji).

13:00 – klikasz przycisk „Kup” dla złota, którego kurs wynosi: (Sprzedaż 1199,65 USD/kupno 1200,35 USD) za uncję.

Twoje kryteria:

 • Liczba uncji: 10.
 • Zamknięcie przy wartości zysku: 1250 USD
 • Zamknięcie przy wartości straty: 1150 USD.
 • Łączna kwota zakupu to: 10*1200,35  USD = 12 003,50 USD

Wymagany poziom depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania pozycji dla złota to 0,3%: 36,01 USD

 • Zyski i straty = 0. (Zwykle spread dla złota wynosi 50–70 centów, dlatego uzyskasz zyski i straty równe -70 USD).
 • Dostępne saldo po zakupieniu złota to 939,99 USD: 1000 USD – [12 003,50 USD: 200].
 • Kapitał własny: 1000 USD (1000 USD + 0 USD).
 • 14:15 – cena złota skacze do 1250 USD.
 • Zyski i straty +496,50 USD: (10*1250 USD – 10*1200,35 USD).
 • Kapitał własny 1496,50: (1000 USD + 496,50 USD).

14:15 – Twoje zlecenie realizacji zysku zostaje wykonane i pozycja zostaje zamknięta. Zysk z tej transakcji wynosi 496,50 USD.
Kapitał własny: 1496,50 USD
Zyski i straty: 0 (brak otwartych pozycji).
Dostępne saldo: 1496,50 USD

Zamykanie pozycji na rynku

Aby zamknąć pozycję, na ekranie platformy inwestycyjnej : Wybierz kartę Otwarte pozycje, a następnie opcję Zamknij pozycję, aby wyświetlić okno wyskakujące działania. Potwierdź swój zamiar, ponownie klikając opcję Zamknij pozycję.