AD – Accumulation/Distribution

wskaźnik AD

1484

Wskaźnik Accumulation/Distribution (Akumulacji/Dystrybucji) śledzi związek między zmianą ceny, a powiązaną z nią zmianą ilości wolumenu. Mierzy on zaangażowanie byków oraz niedźwiedzi na rynku. AD opiera się na założeniu, że ruch cen jest tym pewniejszym im większy jest towarzyszący mu wolumen. Przykładowo, gdy wraz ze wzrostem cen akcji wzrasta wolumen (wskaźnik rośnie), oznacza to, że następuje akumulacja akcji (rośnie zaangażowanie byków) – istnieje znaczne prawdopodobieństwo utrzymania wzrostów. Analogicznie dla spadku. AD jest rozwinięciem wskaźnika OBV.

Sygnały

  • Sygnał kupna

    Gdy występuje pozytywna dywergencja.

  • Sygnał sprzedaży

    Gdy występuje negatywna dywergencja.

Kalkulacja

AD formuła

AD
– wartość wskaźnika
AD
i-1
– poprzednia wartość wskaźnika
C
– cena zamknięcia
L
– cena minimalna
H
– cena maksymalna
V
– wolumen