Ranking parabanków – jak wybrać uczciwą firmę pożyczkową ?

3399

Decyzje o zaciągnięciu długu w instytucji pożyczkowej należy podejść odpowiedzialnie. Nie tylko trzeba sprawdzić, czy będzie się w stanie spłacić zadłużenie, ale i zbadać wiarygodność instytucji, z którą chce się podjąć współpracę. Zagwarantuje to uczciwe warunki pozabankowego kredytu, bezpieczeństwo i komfort spłaty zadłużenia. Jaka to jest uczciwa firma pożyczkowa?

Firma pożyczkowa działająca zgodnie z prawem

Pożyczki ratalne i chwilówki należy zaciągać tylko i wyłącznie w firmach pożyczkowych działających zgodnie z prawem. Pozwoli to uniknąć lichwy i gwarantuje uczciwe warunki spłaty. To, czy parabank działa zgodnie z prawem, można sprawdzić, analizując jego ofertę. Znakiem ostrzegawczym jest żądanie od pożyczkobiorcy wyższych odsetek i kosztów pozaodsetkowych, niż przewiduje to ustawa antylichwiarska. Z góry oznacza to, że firma pożyczkowa jest nieuczciwa i nie warto z nią współpracować. Co więcej, warto ją zgłosić do odpowiednich organów, ponieważ uprawianie lichwy w Polsce jest karalne.

Rejestr Firm Pożyczkowych – sprawdź parabanki

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą antylichwiarską, KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) czuwa nad poprawnością działania firm pożyczkowych. Jej zadaniem jest m.in. sprawdzanie, czy parabanki spełniają wszystkie warunki stawiane przez prawo zarówno w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i udzielania pożyczek. Aby ułatwić klientom odnalezienie uczciwych parabanków, KNF stworzył Rejestr Firm Pożyczkowych. Dostępny jest online na stronie KNF. Można go pobrać bezpłatnie.

Strona internetowa firmy pożyczkowej

Większość szybkich pożyczek udzielana jest dziś przez Internet. Aby otrzymać wsparcie, nie trzeba odwiedzać siedziby firmy pożyczkowej. To, dlatego przy weryfikacji jej uczciwości, warto odwiedzić stronę parabanku. Jest on wizytówką parabanku, więc powinna się ona prezentować jak najlepiej. Warto sprawdzić, czy firma pożyczkowa podaje na niej prawdziwe informacje, jasno informuje o warunkach udzielanego wsparcia, nie ukrywa swoich danych rejestracyjnych i adresowych. Na plus jest też łatwy kontakt z działem obsługi klienta, najlepiej w kilku różnych formach np. telefon, mail, social media.

Ranking parabanków – w czym może pomóc?

Z opiniami oraz ofertami firm pozabankowych udzielających chwilówek można zapoznać się też w internetowym rankingu. Gromadzi on aktualne oferty pozabankowych kredytów i informuje o ich warunkach i kosztów. Ranking parabanków jest też źródłem opinii o firmie, które wystawiane są przez byłych klientów. Mogą one być dodatkowym źródłem wiedzy, ale nigdy nie powinny być jedynym elementem decydującym o tym, która firma pozabankowa zostanie wybrana. Wynika to z tego, że opinie w Internecie zawsze mogą pochodzić od konkurencji lub być wystawiane na zamówienie. Nie mniej jednak stanowią uzupełnienie wiedzy pochodzącej z wiarygodnych źródeł.

Szybkie pożyczki stały się niezwykle popularnym produktem finansowym. Wraz z zainteresowaniem nimi, jak grzyby po deszczu wyrosły instytucje pożyczkowe. Niestety nie wszystkie działają one zgodnie z prawem i oferują uczciwe warunki pożyczki. To dlatego, zanim podejmie się współpracę, firma pozabankowa powinna być dokładnie sprawdzona, a jej oferta przeanalizowana.

 Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak działają parabanki wejdź na http://chwilowkidoreki.pl/.