Internetowa giełda długów – dlaczego warto z niej korzystać?

1790

Niewypłacalny kontrahent to zmora wielu przedsiębiorców. To bardzo duży problem. Często może wręcz zachwiać płynnością finansową firmy. Są jednak sposoby na to jak sobie z takim problemem poradzić. Jednym z nich jest internetowa giełda długów.

Czym jest internetowa giełda długów?

Internetowa giełda długów to platforma internetowa, na której wierzyć ma możliwość wystawienia długu na sprzedaż. Po wystawieniu wierzytelności na giełdzie, ta można zostać zakupiona przez osobę prywatną bądź inną firmę. Wiedzieć trzeba, że sprzedaż wierzytelności za pomocą internetowej giełdy długów umożliwiają przepisy kodeksu cywilnego. Jasno określają one, iż możliwe jest przeniesienie wierzytelności na inną osobę na podstawie przelewu wierzytelności, czyli jej cesji. Co ważne, nie jest wymaga zgoda dłużnika na cesję wierzytelności. O przeniesieniu wierzytelności jest on informowany już po dokonaniu cesji. Cesja wierzytelności nie jest możliwa tylko w przypadku, kiedy obie strony w umowie jasno zaznaczyły, iż takie działanie w przyszłości jest niemożliwe. Ważne jest, że aby wystawić dług na internetowej giełdzie długów nie jest konieczne posiadanie wyroku sądu. Wystarczy, aby wierzytelność udowodnić. Można to zrobić np. za pomocą umowy czy faktury. Jest to zatem wygodne rozwiązanie dla wierzycieli w celu odzyskania swoich należności.

Dla kogo internetowa giełda długów?

Główną grupą podmiotów korzystających z internetowej giełdy długów są oczywiście wierzyciele. To oni wystawiają ogłoszenia o chęci sprzedaży wierzytelności. Wśród nich znajdują się osoby prywatne, przedsiębiorcy oraz osoby prawne. Druga grupa korzystających z internetowej giełdy długów to podmioty kupujące, skupiające wierzytelności. Najczęściej są to firmy windykacyjne, które profesjonalnie zajmują się odzyskiwaniem należności. Z giełdy długów korzysta jeszcze jedna grupa użytkowników. Są to przedsiębiorcy, którzy wykorzystują oni internetową giełdę długów do sprawdzenia swoich kontrahentów. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy może sprawdzić czy kontrahent nie znajduje się na takiej giełdzie, a więc czy nie ma problemów z płatnościami. Może się także zdarzyć sytuacja polegająca na tym, iż na giełdzie długów znajdzie się kontrahent, któremu przedsiębiorca właśnie miał opłacić fakturę. Może on zatem wykupić taki dług i dokonać tzw. potrącenia. Faktura zostanie opłacona w ramach wierzytelności. Jak zatem widać internetowa giełda długów pełni o wiele więcej funkcji niż tylko możliwość sprzedaży i kupna wierzytelności.

Dlaczego warto sprzedać dług?

Popularność internetowych giełd długów z roku na roku rośnie. Tego typu rozwiązanie to dla wierzycieli przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Jest to możliwość zdecydowanie szybszego odzyskania choćby części długu niż w drodze tradycyjnej, czyli poprzez sąd i egzekucję komorniczą. Co więcej, jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze. Nie może zatem dziwić, że coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z tradycyjnej i często długiej drogi odzyskania wierzytelności.

Artykuł powstał we współpracy z system3000.pl