Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK

1176

Historia w BIK-u nie zawsze jest tym, co chcielibyśmy mieć. Problemy ze spłatą w BIK mogą spowodować wiele problemów w przyszłości. Zwłaszcza jeśli chcemy ubiegać się o pożyczkę, leasing lub pożyczkę. Dlatego należy pomyśleć o „oczyszczeniu” historii kredytowej. Zgodnie z prawem, w niektórych sytuacjach możliwe jest „wyczyszczenie” historii kredytowej w 100%. Dokładnie oznacza to przeniesienie danych z historii kredytowej do części statystycznej (niewidocznej dla banków) raportu BIK. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, jeśli opóźnienie w spłacie było krótsze niż 60 dni (a od momentu poinformowania Cię o tym przez bank/SKOK upłynęło ponad 30 dni), a kwota zaległego zadłużenia nie przekroczyła 200 zł. Znamy jednak kilka dodatkowych sztuczek.

Czy można usunąć historię BIK?

Usunięcie historii BIK to popularny termin. Nie jest możliwe usunięcie historii jako takiej, z wyjątkiem nieprawdziwych i nieprawidłowych wpisów. Dane historyczne dotyczące naszej historii kredytowej można tylko próbować przenieść do części statystycznej. Raport BIK składa się z dwóch części. Część widoczna dla banków i część statystyczna nie jest widoczna dla banków. Część widoczna jest przechowywana przez 5 lat, część niewidoczna jest przetwarzana przez 12 lat. Terminy te liczone są od momentu zakończenia relacji z bankiem, czyli od momentu faktycznej spłaty zobowiązania kredytowego.

Wzór pisma o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych wersja 1

Jak napisać list do banku, aby skutecznie powstrzymać przetwarzanie danych w BIK? Wiele osób zastanawia się, jak usunąć historię BIK-u. Chciałbym przedstawić wzór listu, który można wykorzystać, jeśli chce się wycofać zgodę na przetwarzanie danych w BIK. Aby spróbować usunąć historię z Biura Informacji Kredytowej, należy skontaktować się z oficjalnym pismem, w którym będziecie Państwo odnosić się do konkretnego problematycznego zobowiązania finansowego. Do wypełnienia pisma potrzebna jest umowa kredytowa, dowód osobisty oraz dane banku lub instytucji finansowej.

………., dnia ………..

Bank/SKOK/Inna instytucja finansowa
Adres:

Wnioskodawca:
Adres:
PESEL:
Seria i nr dowodu :

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych z bazy BIK S.A

Dotyczy nr Klienta: …………………………
Umowy kredytu nr: ……………………………………………………… z dnia ……………

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez ………………. moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Podstawą mojego żądania jest:
– złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

W sytuacji gdy moja prośba nie zostanie spełniona, jestem zdecydowany/zdecydowana poinformować odpowiednie organy państwowe tj. Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych o łamaniu obowiązującego prawa.

…………………………………..
(podpis)

Gdzie można złożyć wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK?

Piszesz do banku lub instytucji finansowej, która przetwarza twoje dane. Nigdy nie zwracasz się do BIK-u. BIK nie ma ustawowego prawa do korygowania Państwa danych w oparciu o Państwa dane. BIK jest taką hurtownią danych osobowych, ale nie mają Państwo do niej dostępu z zewnątrz. Sugeruję wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Można również zgłosić się do oddziału banku. W takiej sytuacji proponuję mieć przy sobie kopię listu i poprosić o potwierdzenie odbioru. Niestety, słyszałem o wielu przypadkach zniknięcia podobnych listów.

Ile trwa czyszczenie historii w BIK?

Instytucja, do której się zwracasz, jest teoretycznie zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni. Jednak w skomplikowanych przypadkach bank ma prawo przedłużyć ten termin o dodatkowe 30 dni. Konsument musi zostać poinformowany o przedłużeniu terminu, a sam list musi wyjaśnić podstawę wyjaśnienia. Niedotrzymanie tych terminów zmusi bank do przyjęcia rozwiązania, które przyjmie do wiadomości konsumenta. W powyższych przypadkach, np. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w bazie danych Biura Informacji Kredytowej.

Zmiana wpisu w BIK zależy od dnia rozpatrzenia wniosku oraz od dnia, w którym bank prześle informację do BIK. Niektórzy z moich klientów mieli szczęście przenieść swoją historię do części statystycznej w ciągu kilku tygodni, inni mieli mniej szczęścia i musieli walczyć nawet 4-5 miesięcy.

Kiedy warto wyczyścić historię BIK?

Masz dobrą historię, kilkadziesiąt spłaconych produktów finansowych i słyszysz ode mnie, że warto by było oczyścić historię niektórych z nich? Tak, słyszysz bardzo dobrze. Banki są w stanie wydać negatywną decyzję kredytową z powodu „zbyt dużego zadłużenia”. Pożyczkobiorca, który często pożycza, może być niebezpieczny w oczach banku, ponieważ w jego przypadku ryzyko, że coś pójdzie nie tak, wyraźnie wzrasta.

Warto zainteresować się usunięciem tej historii, jeśli zajęło nam to chwilę. Pomimo odpowiedniej spłaty, niektóre banki mogą na miejscu podejmować negatywne decyzje. Wynika to z faktu, że te chwile są dla zdesperowanych ludzi.

Trzecim przykładem jest posiadanie kart kredytowych i limitów na koncie z wysokimi dostępnymi debetami, które zostały wykorzystane tuż przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. Dla analityka może to budzić podejrzenia, że wkład własny pochodzi z tych debetów lub że wnioskodawca stracił płynność finansową.

Jak działa płatne „usuwanie historii kredytowej”?

Powyższe metody są dobre, jeśli zobowiązania są stosunkowo proste do usunięcia. Niestety, w wielu przypadkach działanie na własną rękę nie przynosi pozytywnych rezultatów. Wówczas warto zastanowić się nad zleceniem wycofania zgody na przetwarzanie danych firmie specjalizującej się w takich przypadkach. Niektóre firmy działają od wielu lat i mają tysiące (tak, to nie jest przesada) pozytywnie rozpatrzonych spraw. Wiele z nich działało samodzielnie i nie udało im się osiągnąć oczekiwanego efektu. Dzięki swojemu doświadczeniu, takie firmy mają wiedzę na temat różnych kruczków pomagających w „czyszczeniu BIK”. Nie polecam żadnej konkretnej firmy. Ze swojej strony proponuję unikać firm, które oprócz kosztów administracyjnych na początku zbierają pieniądze. Płatność powinna być dokonana na końcu, po udanym przeniesieniu historii kredytowej do części statystycznej.

Ile kosztuje czyszczenie historii BIK?

Samodzielne czyszczenie nie kosztuje nic. Kwestia dostarczenia dokumentów do banku lub koszty wysyłki pocztą lub kurierem. Zupełnie inaczej jest, gdy czyszczenie BIK zlecacie Państwo firmie zewnętrznej. Na podstawie mojej kilkuletniej współpracy z daną firmą, koszty nie wyglądają przerażająco. Pierwszym kosztem jest ustanowienie pełnomocnictwa do działania w imieniu dłużnika w rozmowach z instytucjami bankowymi. Koszt wynosi do 100 zł. Drugi koszt to wpisowe w wysokości 100 zł za podjęcie działań, tj. zapoznanie się z sytuacją, zorganizowanie i wysłanie pisma do instytucji finansowej. W przypadku pozytywnej decyzji o rozliczeniu BIK należy zapłacić 500 zł za każdy wpis kredytowy przeniesiony do części statystycznej. Daje to łącznie 600 zł za każdy wpis i 100 zł za pełnomocnictwo, które w przypadku większej liczby wpisów może być wydane masowo.

Korekta danych nieprawdziwych

Biuro Informacji Kredytowej to gigantyczna baza, zajmująca kilka milionów rekordów. Zdarza się, że instytucje finansowe nie nadążają za aktualizacją danych. Baza danych może zawierać informacje o produktach finansowych, które już dawno zostały spłacone i zamknięte. W takiej sytuacji mają Państwo prawo do ubiegania się o aktualizację danych. Jeśli bank podejmie negatywną decyzję z powodu fałszywej historii kredytowej, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Ile kosztuje czyszczenie BIK?

Samemu nic nie kosztuje. Kwestia dostarczenia dokumentów do banku lub koszty wysyłki pocztą lub kurierem. Zupełnie inaczej jest, gdy zlecasz czyszczenie BIK na zewnątrz. Na podstawie mojej kilkuletniej współpracy z określoną firmą, koszty nie wyglądają przerażająco. Pierwszym kosztem jest ustanowienie pełnomocnictwa do działania w imieniu dłużnika w rozmowach z instytucjami bankowymi. Koszt wynosi do 100 zł. Drugi koszt to wpisowe w wysokości 100 zł za podjęcie działań, tj. zapoznanie się z sytuacją, zorganizowanie i wysłanie pisma do instytucji finansowej. W przypadku pozytywnej decyzji o rozliczeniu BIK należy zapłacić 500 zł za każdy wpis kredytowy przeniesiony do części statystycznej. Daje to łącznie 600 zł za każdy wpis i 100 zł za pełnomocnictwo, które w przypadku większej liczby wpisów może być wydane masowo.

Korekta danych nieprawdziwych

Biuro Informacji Kredytowej to gigantyczna baza, zajmująca kilka milionów rekordów. Zdarza się, że instytucje finansowe nie nadążają za aktualizacją danych. Baza danych może zawierać informacje o produktach finansowych, które już dawno zostały spłacone i zamknięte. W takiej sytuacji mają Państwo prawo do ubiegania się o aktualizację danych. Jeśli bank podejmie negatywną decyzję z powodu fałszywej historii kredytowej, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Usuwanie zapytań kredytowych

Każdy złożony wniosek kredytowy oznacza zapytanie handlowe do BIK. Każde zapytanie o kredyt komercyjny oznacza obniżenie oceny punktowej. Zapytania kredytowe są rejestrowane do 12 wstecz od momentu ich złożenia. Jeśli analityk analizujący Państwa wniosek kredytowy stwierdzi, że złożyli Państwo w przeszłości wiele wniosków, może wydać negatywną decyzję kredytową. Aby tego uniknąć, możesz zastanowić się nad usunięciem swoich zapytań kredytowych.

Czy BIK może przetwarzać moje dane, jeśli powołam się na RODO?

RODO jest ogólnoeuropejskim prawem, które określa zasady przetwarzania danych. Niestety, nie jest możliwe powołanie się na RODO i usunięcie złej historii kredytowej. Instytucje przetwarzające dane swoich klientów mają prawo do odmowy usunięcia wszystkich danych ze względu na uzasadniony interes. Dlatego powoływanie się na RODO w przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązań jest po prostu stratą czasu.

Uwaga do rejestru bankowego

Jeśli twoja historia jest bardzo negatywna. Opóźnienia sięgają kilkuset dni, wtedy oprócz BIK należy sprawdzić bazę danych kredytowych – Rejestr Bankowy. Jeśli kredytobiorca jest wymieniony w BR, to niestety nie ma możliwości uzyskania kredytu hipotecznego. „Pobyt” w tej bazie to sytuacja zero-jedynkowa. Jesteś tam – nie dostaniesz kredytu. Okres przetwarzania w BR to również 5 lat. Sprawdź raport o tobie i tam. Raport można pobrać stacjonarnie w Warszawie lub pocztą po wysłaniu osobistej ankiety. Rejestr bankowy jest znacznie trudniejszy do wyczyszczenia w porównaniu z BIK.

Podsumowanie

Powyższe informacje mają na celu pomóc Państwu w powrocie do sytuacji, w której będą mogli Państwo normalnie funkcjonować. Zła historia kredytowa może zniszczyć wiele planów, mieć realny wpływ na przyszłość. Wiele osób popełniło tak zwany „błąd młodości”, dość lekkomyślnie traktując swoje zobowiązania finansowe, a następnie spłacając je. Po kilku latach istnieje potrzeba zakupu nieruchomości. Nagle okazuje się, że błędy młodości i zła historia kredytowa przekreślają nas na samym początku. Okres automatycznego „rozliczania historii kredytowej” wynosi aż 5 lat i nie każdy może i chce czekać tak długo. Dlatego należy starać się z całych sił. Wierzcie mi, wiele banków i instytucji finansowych może komunikować się ze sobą pozytywnie. Wielu z moich klientów i czytelników korzystało z tej formuły. Wielu z nich, odwołując swoją zgodę na przetwarzanie danych w BIK, przeniosło swoją złą historię do części statystycznej. Dzięki temu mogli normalnie korzystać z produktów bankowych, w tym z kredytów hipotecznych.