Jak otrzymać pozytywną decyzję kredytową?

732

Aby móc uzyskać pieniądze z banku lub parabanku, konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Decyzja ta składa się z kilku czynników. Czytając artykuł dowiesz się, jak otrzymać pozytywną decyzję kredytową.

Warunki uzyskania pożyczki online

Poszukując pomocy finansowej, często zwracamy uwagę na oferty dostępne w bankach i firmach pozabankowych. Należy jednak pamiętać, że każdy z kredytodawców stawia sobie odpowiednie warunki w stosunku do potencjalnego klienta. Jednym z podstawowych kryteriów uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu jest posiadanie pozytywnej zdolności kredytowej, co jest weryfikowane przez wszystkie instytucje bankowe. Firmy niebankowe zwracają również uwagę na wiek i obywatelstwo klienta. Pożyczki, kredyty i pożyczki tymczasowe udzielane są osobom dorosłym posiadającym ważny dowód osobisty, aktywny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do korespondencji z firmą pożyczkową. Ponadto ważne jest podanie własnego numeru konta bankowego, na które zostaną przelane pieniądze z kredytu. Oczywiście wniosek każdego klienta jest rozpatrywany indywidualnie.

Czym jest decyzja kredytowa?

Decyzja o przyznaniu kredytu jest dokumentem wydawanym kredytobiorcy, gdy ubiega się on o kredyt. Kredytobiorca może otrzymać negatywną lub pozytywną odpowiedź od firmy niebankowej. Sama ocena decyzji kredytowej dokonywana jest na podstawie kilku dość istotnych czynników, takich jak punktacja, tj. ocena wiarygodności kredytowej kredytobiorcy lub formy i czasu trwania zatrudnienia. Niektóre dokumenty należy dostarczyć przy wypełnianiu wniosku kredytowego.

Co wpływa na negatywną decyzję kredytową?

Czasami, niestety, możemy spodziewać się negatywnej decyzji ze strony instytucji finansowej. W dużej mierze taka ocena może wiązać się z zadłużeniem w innej firmie, brakiem regularnych dochodów lub złą oceną punktową. Od momentu wysłania formularza wniosku kredytowego, który jest dostępny na oficjalnych stronach internetowych firm niebankowych lub w porównaniu z kredytem, decyzja kredytodawcy powinna dotrzeć do nas w krótkim czasie. Firmy niebankowe, po otrzymaniu wniosku kredytowego, weryfikują klienta w bazach danych dłużników, a także sprawdzają poprawność przesłania danych osobowych i kontaktowych. W przypadku kredytów dostępnych w ofertach bankowych możemy znacznie dłużej czekać na decyzję. Czasami zdarza się, że może to potrwać nawet kilka dni.

Rejestry baz dłużników

Jak już wspomnieliśmy, firmy niebędące bankami, po otrzymaniu wniosku kredytowego, sprawdzają klienta w rejestrach dłużników. W Polsce istnieje kilka baz danych dłużników, w tym Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów oraz BIG Infomonitor. Instytucje te głównie gromadzą, przetwarzają i przekazują informacje o dłużnikach w rejestrze. Do bazy danych dłużników mogą mieć dostęp osoby, które np. nie zapłaciły rachunków za energię elektryczną, gaz lub wodę, są zadłużone u operatora telefonii komórkowej lub zalegają ze spłatą zobowiązań u innego kredytodawcy. Minimalna kwota zadłużenia, za które firma pożyczkowa może zgłosić wprowadzenie informacji o zadłużonym kliencie do jednej z baz danych dłużników, wynosi 200 zł dla osoby fizycznej i 500 zł dla firmy. Każdy kredytobiorca i firma niebankowa może sprawdzić informacje w bazach danych dłużników. Wystarczy odwiedzić stronę internetową wybranej instytucji finansowej i zarejestrować tam swoje konto. Po wypełnieniu danych otrzymamy link aktywacyjny do adresu e-mail, który przekieruje nas z powrotem na stronę główną, aktywując konto użytkownika. Ostatnim krokiem jest pobranie dostępnego raportu ze strony internetowej. Przed wykonaniem tych czynności zalecamy zapoznanie się z cennikiem dostępnym na stronach internetowych BIK, KRD lub BIG.

Czy da się usunąć negatywny wpis z baz osób zadłużonych?

W większości przypadków wpisy w rejestrach dłużników mogą zostać usunięte, jeżeli są one nieprawdziwe, nieuzasadnione lub dotyczą długu już zapłaconego wierzycielowi. Oczywiście po spłacie długu nasze dane powinny zostać usunięte z baz danych dłużnika. W niektórych rejestrach dłużników znajdują się nie tylko zapisy ujemne kredytobiorców lub dłużników innych instytucji finansowych, ale także informacje o dodatniej spłacie zobowiązań w przedsiębiorstwach finansowych.