Czym jest ulga za długi i kiedy można z niej korzystać?

1225

Ulga za długi to niezwykle korzystne rozwiązanie dedykowane podatnikom VAT, którym nie udało się uzyskać należności od swoich klientów w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności określonego w zawartej umowie bądź widniejącego na fakturze. Na czym polega ulga za złe długi? Jak z niej skorzystać? Podpowiadamy.

Czym jest ulga za długi?

W dzisiejszych czasach zmorą zdecydowanej większości przedsiębiorców jest brak terminowej zapłaty należności ze strony kontrahentów. Niestety nie ma to większego wypływu na obowiązek rozliczanych podatków. Chcąc pomóc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, Ministerstwo Finansów udostępniło im możliwość skorzystania z “ulgi za złe długi”.

Ulga za złe długi pozwala podatnikom na skorygowanie podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku należnego z tytułu świadczenia usług lub dostawy towaru o kwotę wierzytelności – całość bądź jej pewną część, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Kto może korzystać z ulgi?

O czym wspominaliśmy na samym wstępie, z ulgi za złe długi może skorzystać każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, którego klient zalega z płatnością. Aby móc złożyć stosowną korektę przedsiębiorca jako wierzyciel zobowiązany jest do uprawdopodobnienie nieściągalności kwoty należności widniejącej na fakturze VAT. Szczegółowe informacje zawarte zostały w art. 89a ust. la ustawy o VAT. Zastanawiasz się, kiedy zatem nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną? Otóż wtedy, kiedy nie została ona uregulowana bądź zbyta w przeciągu 90 dni od daty upływu terminu jej zapłaty.

Zobowiązanie dłużnika przy uldze za złe długi

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a dokładniej art. 89b ustawy o VAT, wierzyciel nie ma obowiązku informowania dłużnika o tym, że skorzystał on z ulgi na złe długi. Z punktu widzenia potencjalnego wierzyciela jest to duże ułatwienie, które dodatkowo przyspiesza proces dokonywania niezbędnych formalności.

Jeśli chodzi o zobowiązania dłużnika, to niezależnie od tego, czy jego klient podjął decyzję o złożeniu stosownej korekty ze swojej strony, musi on obowiązkowo skorygować podatek naliczony od zaległości. Odnoszą się do tego regulacje prawne zawarte w ustawie o VAT. Według informacji tam zawartych, w sytuacji, kiedy zaistniała zaległość nie zostanie uregulowana (w całości bądź w części) w terminie do 90 dni od daty upływu wyznaczonego terminu płatności, to wówczas obowiązkiem dłużnika jest dokonanie korekty podatku naliczonego. W tym celu konieczne jest wypełnienie deklaracji VAT-7/7K, która powinna zostać złożona za okres, w którym upływa wspomniany wyżej termin.

Prowadzisz własną firmę i rozważasz możliwość skorzystania z ulgi za złe długi? Nie wiesz, jak to zrobić? Wbrew ogólnie panującym przekonaniom cały proces z tym związany, nie jest tak skomplikowany i czasochłonny jakby mogło się wszystkim wydawać.

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi za złe długi, zobacz, jak ująć je w systemie księgowym pomoc.wfirma.pl.