Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy w Szkocji?

1692

Jeśli przydarzył się nam wypadek na terenie Szkocji, możemy starać się o odszkodowanie. W Szkocji panują takie same prawa i obowiązki dotyczące ubezpieczeń i odszkodowań jak w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim pracodawcy są zobowiązani ubezpieczać swoją firmę na okoliczności ewentualnego wypadku, którego ofiarą może stać się nie tylko pracownik, ale także na przykład klient.

Jakie wydarzenia są uznawane za wypadek przy pracy?

Do najczęstszych wypadków zgłaszanych podczas ubiegania się o odszkodowanie dochodzi w wyniku upadku i potknięcia na terenie miejsca pracy. Pod uwagę są również brane choroby zawodowe i schorzenia związane z wykonywaną pracą, o których ryzyku wystąpienia nie zostaliśmy poinformowani przez pracodawcę lub na szkoleniach BHP. Często również dochodzi do naruszania przepisów bezpieczeństwa poprzez oferowanie pracownikom wadliwych narzędzi, akcesoriów czy nawet maszyn potrzebnych do wykonywania swojej pracy.

Odszkodowanie można również uzyskać, jeśli w pracy dojdzie do napaści lub nękania. Rekompensatę w końcu otrzymuje się nie tylko jako zadośćuczynienie za urazy fizyczne, ale także bierze się pod uwagę wpływ wypadku na samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Jak udowodnić winę pracodawcy?

Przede wszystkim należy udowodnić, że zaistniały wypadek jest wynikiem zaniedbania ze strony pracodawcy (lub współpracownika). Wskazać trzeba osobę trzecią, która jest w pełni lub nawet tylko w części odpowiedzialna za niebezpieczną sytuację. Podżeganie, mobbing czy jakiekolwiek przeszkadzanie podczas pracy może być argumentem dowodzącym, że zostaliśmy sprowokowani do zachowania, które przełożyło się na nasz wypadek.

Kolejnym dowodem może być na przykład fakt, że nie zadbano o to, abyśmy przeszli właściwie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. To mogło przełożyć się na naszą niewiedzę na temat właściwego sposobu wykonywania swoich obowiązków, a to z kolei sprawiło, że doszło do wypadku.

Jeśli nie jesteśmy pewni, jak udowodnić winę osobie trzeciej, najlepiej skontaktować się z firmą odszkodowawczą. Profesjonaliści zajmujący się takimi sprawami na co dzień z pewnością będą wiedzieli, jaką linię postępowania przyjąć.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Jeśli nie znamy języka obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii, bądź znamy go w niewielkim, zaledwie komunikatywnym stopniu, warto zwrócić się o pomoc do firmy odszkodowawczej – najlepiej takiej, która oferuje swoje usługi w języku polskim. Jedną z takich firm jest firma Insito Odszkodowania, zajmująca się między innymi wypadkami przy pracy na terenie Szkocji.

Po skontaktowaniu się z taką firmą otrzymamy odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące sprawy – czy mamy szansę uzyskać rekompensatę, jakie konkretne działania powinniśmy podjąć (na przykład zasięgnąć opinii lekarza specjalisty), jak długo potrwa cały proces i jakiej orientacyjnej wysokości odszkodowania możemy się spodziewać. Do firmy odszkodowawczej zadzwonić można zaraz po wypadku lub poczekać z tym nawet do trzech lat od dnia nieszczęśliwego zdarzenia. Jednak im wcześniej wprawimy w ruch całą procedurę, tym lepiej.

Artykuł powstał we współpracy z Insito-odszkodowania.uk